האם מותר ללכת לים בשלושת השבועות?

להלכה: הימים אלו ימי בין המצרים צריך להיזהר בהם ביותר, מפני הסכנה, ולכן יש להימנע ככל אפשר להיכנס לסכנה, לגבי ללכת לים בימים אלו, יש שכותבים שהדבר מותר, ולכן מותר ללכת בימים אלו לים או לבריכה, עד שבוע שחל בו, ויש חולקים עד ראש חודש, מכול מקום לא יכניס עצמו למקום שיש בו סכנה.
ויש שסוברים, שימים אלו אסור להיכנס לים או לבריכה מפני הסכנה, מכול מקום מי שעושה כן לצורך בריאות, יש שמתירים.

האם מותר ללכת לים בשלושת השבועות? בביאור הדברים:

השולחן ערוך (סימן תקנ”א הלכה י”ח) “צריך להיזהר מי”ז בתמוז עד תשעה באב שלא לילך יחידי מארבע שעות עד תשע שעות, ולא יכו התלמידים בימים ההם”.
מבואר שיש בימים אלו סכנה, ולכן יש להימנע ככל האפשר מלהיכנס לסכנה, ודנו הפוסקים לגבי ללכת לבריכה או לים בימים אלו, האם הדבר נחשב לסכנה.
המקור חיים (לבעל החוות יאיר סימן י”ד) כתב שיש להימנע מלרחוץ בנהרות בימי בין המצרים מפני הסכנה והעת מסוגל לרעה, וכן כתבו הגרי”ש אלישיב הלכות ומנהגי בין המצרים (פרק ג’ עמוד ל”ד הערה 33).
וכן הגרי”י קניבסקי בספר אורחות רבינו (חלק ב’ עמוד קכ”ט) לא נתן לילדיו לנסוע לים בבין המצרים, משום שיש בדבר סכנה.
אמנם מי שצריך ללכת לים לצורך בריאות, כתב הגאון ר’ חיים קניבסקי (שם) שאין צריך להימנע מלילך בימים אלו, וכן נהג החזון איש לרחוץ בים עד ראש חודש אב לצורך בריאתו.

מאידך האור לציון (חלק ג’ פרק כ”ה הלכה ה’) כתב מותר ללכת לים או לבריכה בימי בין המצרים, ואף אם לא הלך עדיין לפני בין המצרים, אולם בשבוע שחל בו תשעה באב, אסור להתרחץ אף במים קרים, וממילא אין ללכת בימים אלו לים או לבריכה.
וכן כתב בהלכות שלמה בהלכות בין המצרים (פרק י”ד סימן ה’) שמותר ללכת לים בימים אלו, ואף מי שלא הלך קודם לכן לים או לבריכה, אלא שיש להיזהר ביותר שלא להיכנס למצב של סכנה.
ומה שכתב השולחן ערוך שאסור לעשות אותם מפני הסכנה, אין לנו אלא דברים אלו.

יש לכם שאלות נוספות בהלכה? שאלו את הרב.

תוכן עניינים
אהבתם? שתפו ברשת!
שיתוף ב facebook
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב twitter
שיתוף ב email
שיתוף ב telegram
תכנים חדשים שעלו לאתר
הלכות מעלית חשמל בשבת

מעלית חשמל שבת היא פיתוח ישראלי בעקבות בנייה של בניינים רבי קומות, ומהם מתגוררים לא מעט דיירים שומרי שבת ולא מעוניינים לחלל השבת המציאו מנגנון

מלאכת צובע

אחת מל”ט אבות מלאכות שחייבים עליהם ועוברים באיסור תורה היא מלאכת צובע. ואין הצובע חייב עד שיהא צבע המתקיים, אבל הצובע בצבע לא מתקיים, הרי

מלאכת מתיר

מלאכת מתיר היא אחת מל”ט אבות מלאכה שחייבים עליהם מהתורה בשבת.בגמרא בשבת דף ע”ד ע”ב קושר ומתיר אפו הם היו במשכן, אומרת הגמרא שצדי חלזון

מלאכת טוחן

מלאכת טוחן היא אחת ל”ט אבות מלאכות שאסורים בשבת.גדר מלאכת טוחן מובא ברמב”ם בפרק ז’ מהלכות שבת הלכה ה’ שהטוחן לוקח גוף אחד ומחלקו לגופים

מלאכת שוחט

ברמב”ם בפרק י”א הלכה א’ כתב השוחט חייב, ולא שוחט בלבד אלא כל הנוטל נשמה לאחד מכל מיני חיה ובהמה ועוף ושרץ בין בשחיטה בין

מעוניינים לפרסם כתבה? השאירו פרטים!
Translate »
שינוי גודל גופנים
ניגודיות