האם מותר ללכת לים בשלושת השבועות?

להלכה: הימים אלו ימי בין המצרים צריך להיזהר בהם ביותר, מפני הסכנה, ולכן יש להימנע ככל אפשר להיכנס לסכנה, לגבי ללכת לים בימים אלו, יש שכותבים שהדבר מותר, ולכן מותר ללכת בימים אלו לים או לבריכה, עד שבוע שחל בו, ויש חולקים עד ראש חודש, מכול מקום לא יכניס עצמו למקום שיש בו סכנה.
ויש שסוברים, שימים אלו אסור להיכנס לים או לבריכה מפני הסכנה, מכול מקום מי שעושה כן לצורך בריאות, יש שמתירים.

האם מותר ללכת לים בשלושת השבועות? בביאור הדברים:

השולחן ערוך (סימן תקנ"א הלכה י"ח) "צריך להיזהר מי"ז בתמוז עד תשעה באב שלא לילך יחידי מארבע שעות עד תשע שעות, ולא יכו התלמידים בימים ההם".
מבואר שיש בימים אלו סכנה, ולכן יש להימנע ככל האפשר מלהיכנס לסכנה, ודנו הפוסקים לגבי ללכת לבריכה או לים בימים אלו, האם הדבר נחשב לסכנה.
המקור חיים (לבעל החוות יאיר סימן י"ד) כתב שיש להימנע מלרחוץ בנהרות בימי בין המצרים מפני הסכנה והעת מסוגל לרעה, וכן כתבו הגרי"ש אלישיב הלכות ומנהגי בין המצרים (פרק ג' עמוד ל"ד הערה 33).
וכן הגרי"י קניבסקי בספר אורחות רבינו (חלק ב' עמוד קכ"ט) לא נתן לילדיו לנסוע לים בבין המצרים, משום שיש בדבר סכנה.
אמנם מי שצריך ללכת לים לצורך בריאות, כתב הגאון ר' חיים קניבסקי (שם) שאין צריך להימנע מלילך בימים אלו, וכן נהג החזון איש לרחוץ בים עד ראש חודש אב לצורך בריאתו.

מאידך האור לציון (חלק ג' פרק כ"ה הלכה ה') כתב מותר ללכת לים או לבריכה בימי בין המצרים, ואף אם לא הלך עדיין לפני בין המצרים, אולם בשבוע שחל בו תשעה באב, אסור להתרחץ אף במים קרים, וממילא אין ללכת בימים אלו לים או לבריכה.
וכן כתב בהלכות שלמה בהלכות בין המצרים (פרק י"ד סימן ה') שמותר ללכת לים בימים אלו, ואף מי שלא הלך קודם לכן לים או לבריכה, אלא שיש להיזהר ביותר שלא להיכנס למצב של סכנה.
ומה שכתב השולחן ערוך שאסור לעשות אותם מפני הסכנה, אין לנו אלא דברים אלו.

יש לכם שאלות נוספות בהלכה? שאלו את הרב.

תוכן עניינים
מועצה דתית יהוד

דרושים משגיחי כשרות

בס"ד
למועצה הדתית הרבנות הראשית יהוד – מונסון
דרושים משגיחי כשרות
עם ניסיון ועם תעודת הכשרה בתוקף של הרבנות הראשית או – מוסד מוסמך מטעם הרבנות הראשית.

בדבר פרטים יש להעביר קורות חיים + תעודה בתוקף.
קו"ח עד לתאריך יא בכסלו תשפד 24.11.23

אהבתם? שתפו!
עסקים מומלצים באינדקס אנ"ש

פיטבנדר ספורט – אביזרי ספורט

בגדי ספורט, אופנה

תן גיפט

חנות צעצועים, מתנות

מעיין כהן – רפואה תודעתית

בריאות ורפואה, אימון אישי
תכנים חדשים שעלו לאתר
מה מברכים על דגים?

להלכה: על דגים מברכים 'שהכל נהיה בדברו'. בביאור הדברים: על דגים, נפסק בשולחן ערוך (סימן ר"ד הלכה א') על דבר שאין גידולו מן הארץ, כגון

מה מברכים על קרמבו?

להלכה: נחלקו הפוסקים, דעת חלק מהפוסקים לברך ב' ברכות, א: מזונות על הביסקוויט ב: שהכל נהיה בדברו' על הקרם, ויש שסברו שיש לברך עליו רק

מה מברכים על סודה?

להלכה: על משקה המוגז הנקרא סודה יש לברך עליו ברכת 'שהכל נהיה בדברו', ולאחריו 'בורא נפשות רבות'. השותה מי סודה ללא טעמים, כתב בספר הליכות

מה מברכים על גלידה או ארטיק?

על גלידה יש לברך 'שהכל נהיה בדברו'. לענין ברכה אחרונה, לדעת בני אשכנז יש לברך עליו 'בורא נפשות', ולדעת בני ספרד אין לברך עליו. בביאור

סעודת חנוכה

להלכה: סעודת חנוכה היא רשות ולא חובה, מכל מקום יש מצווה לעשות סעודת הודאה לה' יתברך ולפרסם שמו, יחשב הסעודה לסעודת מצווה. ונהגו לאכול מאכלי

Translate »

נֵצַח יִשְׂרָאֵל לֹא יְשַׁקֵּר

כתיבת ספר תורה לעילוי נשמת הנרצחים

בדמעות ובלב שבור אנו מתחילים בכתיבת ספר תורה לעילוי נשמת נרצחי טבח שמחת תורה תשפ"ד

לזכרם של כל אותם נרצחים, שמקומם איתנו בלב כל הזמן. למען נזכור ולא נשכח. למען נעלה את נשמתם הכי גבוה תחת כיסא הכבוד.