האם מותר להרוג ג'וק בשבת?

להלכה: אסור להרוג ג'וק בשבת, וכן אסור להרוג יתושים וכדומה, על אף שהם עוקצים אותו ומפריעים לא באכילתו, משום נטילת נשמה שהדבר אסור מהתורה.
אבל לרסס על גבי היתושים, במקום שאין הריסוס עליהם, וכן שבמקום החלונות פותחים, וגם אין כוונתו להרוג אותם, אלא לסלק אותם, יש להקל בדבר.

האם מותר להרוג ג'וק בשבת? בביאור הדברים:

השולחן ערוך (סימן שט"ז הלכה ט') כותב "פרעוש הנקרא ברגות בלשון ערב, אסור לצודו, אלא אם כן הוא על בשרו ועוקצו, ואסור להרגו".
מבואר שאסור להרוג ג'וק בשבת, והגם שהג'וק מפריע לו ועוקץ אותו אסור.

לעניין ריסוס על הג'וק בשבת

לעניין ריסוס הקוטל יתושים, דעת הגרי"ש אלישיב (קובץ תשובות חלק א' סימן ל"ו) שאסור לעשות כן לכל הדעות, משום שריסוס נחשב לכוחו ממש, ונחשב כאילו הרג אותם בידיים.
לעניין ריסוס חומר הגורם לזבובים להתעלפות, דעת החוט השני (חלק א' פרק ט"ו) שאסור לרסס על חרקים חומר קוטל חרקים, וכן אסור לרסס על היתושים חומר שמשפיע עליהם שיתעלפו וכדומה, מחמת איסור צידה, ומכל מקום אם אינו מרסס כנגדם ממש מותר.
דעת החזון איש במנוחה נכונה (עמוד נ"ה) שאף על פי שלצורך בריא אסור לעשות כן, מכל מקום לצורך חולה שאין בו סכנה או תינוק, מותר, במקום שיש דלת או חלון פתוחים, מפני שדרכם של זבובים להימלט בטרם שיתעלפו.
דעת הגאון ר' שלמן זלמן אוירעבך, שבריסוס מעין זה אין בזה משום מלאכת צידה, כיון שאין כוונת האדם לצוד אותם, אלא להבריחם, ואין זה פסיק רישא שיהיו ניצודים.
לעניין לרסס בצד החרקים, דעת הילקוט יוסף (סימן שט"ז הלכה ט') שמותר להשתמש בשאר סמים נגד זבובים ויתושים, ובלבד שלא ירסס כנגדם ממש, אלא יזלף באוויר, וכן צריך שיהיה חלון אחד פתוח כדי שהזבובים יוכלו לברוח החוצה, ואז לא הוי בגדר פסיק רישא ולא ימות, ומכוון שאינו מתכוון להריגתם, הווה ליה דבר שאינו מתכוון ומותר.
וכן דעת האור לציון (חלק ב' פרק ל"א הלכה ט"ו) שמותר לרסס על יתושים, וכן על ג'וקים בשבת, בתנאי שהריסוס לא עליהם, וכן בתנאי שהחלון פתוח, ואין בכוונתו להרוג אותם, אלא להבריח אותם.

יש לכם שאלות נוספות? בקרו במדור שאל את הרב

תוכן עניינים
מועצה דתית יהוד

דרושים משגיחי כשרות

בס"ד
למועצה הדתית הרבנות הראשית יהוד – מונסון
דרושים משגיחי כשרות
עם ניסיון ועם תעודת הכשרה בתוקף של הרבנות הראשית או – מוסד מוסמך מטעם הרבנות הראשית.

בדבר פרטים יש להעביר קורות חיים + תעודה בתוקף.
קו"ח עד לתאריך יא בכסלו תשפד 24.11.23

אהבתם? שתפו!
עסקים מומלצים באינדקס אנ"ש

שירה אדוני – יועצת משכנתאות ונדל"ן

יועץ משכנתאות

שוקהכיף

חנות צעצועים

נדיה מטטוב – עורכת דין

עורכי דין
תכנים חדשים שעלו לאתר
מה מברכים על גלידה או ארטיק?

על גלידה יש לברך 'שהכל נהיה בדברו'. לענין ברכה אחרונה, לדעת בני אשכנז יש לברך עליו 'בורא נפשות', ולדעת בני ספרד אין לברך עליו. בביאור

סעודת חנוכה

להלכה: סעודת חנוכה היא רשות ולא חובה, מכל מקום יש מצווה לעשות סעודת הודאה לה' יתברך ולפרסם שמו, יחשב הסעודה לסעודת מצווה. ונהגו לאכול מאכלי

הלכות ראש חודש

הכרזת ראש חודש במגן אברהם בשם היראים, וכן כתב המשנה ברורה (סימן תי"ז הלכה א') מנהג קדמונינו לברך את החודש בשבת שלפני ראש חודש, וכתב

מה מברכים על ערמונים?

להלכה: ערמונים ברכתם 'שהכל נהיה בדברו'. בביאור הדברים: ערמונים, כתב החזון עובדיה (עמוד ק"מ) לברך עליו 'בורא פרי העץ', לפי שנאכלים כך להרבה בני אדם.

האם מותר לבקר חולים בשבת?

להלכה: מותר מעיקר הדין ללכת לבקר את החולה בשבת, אמנם לכתחילה אין לעשות כן, רק אם כבר ביקר אותו ביום חול, או אם היה טרוד

Translate »

נֵצַח יִשְׂרָאֵל לֹא יְשַׁקֵּר

כתיבת ספר תורה לעילוי נשמת הנרצחים

בדמעות ובלב שבור אנו מתחילים בכתיבת ספר תורה לעילוי נשמת נרצחי טבח שמחת תורה תשפ"ד

לזכרם של כל אותם נרצחים, שמקומם איתנו בלב כל הזמן. למען נזכור ולא נשכח. למען נעלה את נשמתם הכי גבוה תחת כיסא הכבוד.