האם מותר להקדים להדליק נר שבת?

להלכה: אין להקדים להדליק נרות שבת זמן גדול קודם שבת, כיון שאין ניכר בכך שהדלקה נעשית לצורך נרות שבת, אבל משעה ורבע קודם צאת הכוכבים מותר להדליק נרות שבת.
לכתחילה יש להקפיד להדליק עשרים דקות קודם שקיעת החמה, ובדיעבד אפשר גם להדליק עשר דקות קודם השקיעה, ומנהג ירושלים להדליק ארבעים דקות קודם השקיעה, ואין הדבר נחשב כהקדמה ומותר.
וכן במקום שמדליק נרות שבת קודם הזמן, ומקבל עליו מיד שבת, מותר להדליק קודם, ובתנאי שלא יהיה קודם פלג המנחה.

האם מותר להקדים להדליק נר שבת? בביאור הדברים:

השולחן ערוך (סימן רס"ג הלכה ד') כותב "לא יקדים למהר להדליקו בעוד היום גדול, שאז אינו ניכר שמדליק לכבוד שבת, וגם לא יאחר, ואם רוצה להדליק נר בעוד היום גדול ולקבל עליו שבת מיד, רשאי, כי כיון שמקבל עליו שבת מיד אין זו הקדמה, ובלבד שיהא מפלג המנחה ולמעלה, שהוא שעה ורביע קודם הלילה".
אומר הרמ"א "ואם היה הנר דלוק מבעוד היום גדול, יכבנו ויחזור וידלקינו לצורך שבת".
מבואר, שאין להדליק נרות שבת קודם הזמן, וקודם הזמן פירושו, עד שלא ניכר שהנרות לכבוד שבת, אמנם אם מדליק קודם שבת וניכר הנרות שהם לצורך שבת, מותר, וכן אם רוצה לקבל עליו שבת מבעוד יום רשאי, ובלבד שיהיה לאחר פלג המנחה.
וכן כתב הילקוט יוסף (סימן רס"ג הלכה מ"ה) אין להדליק נרות שבת בעוד היום גדול, שנשאר יותר משעה ורבע לפני צאת הכוכבים, שהוא קודם זמן פלג המנחה, ואפילו אם רוצה לקבל עליו את השבת בשעה זו, שהרי אינו ניכר שמדליק הנרות לכבוד שבת, וגם אינו יכול לקבל עליו את השבת כל כך מוקדם.

זמן הדלקת נרות שבת לכתחילה, הוא כעשרים דקות קודם השבת, ומנהג זה הוא גם מנהג ירושלים על פי מנהג הספרדים ועדות המזרח, ובמקום הצורך אפשר להדליק הנרות כעשר דקות קודם השקיעה.

ולפיכך נשים המדליקות נרות שבת, ורוצות לנסוע לכותל המערבי אחר הדלקה, או לנסוע לטבול במקווה טבילת מצווה, יש להן להקפיד שההדלקה תהיה חצי שעה סמוך לשקיעת החמה ורק אז יכולות להדליק הנר, ומיד לנסוע לכותל או למקווה, באופן שהנסיעה היא קצרה.

לגבי מנהג ירושלים שמקדימים להדליק את הנר ארבעים דקות קודם השקיעה, כתב בשו"ת מנחת שלמה (חלק ב' סימן ל"ה אות ח') שנחשב הדבר כסמוך לחשיכה כיון שכך הוא המנהג.

וכן כתב בשו"ת מנחת יצחק (חלק ט' סימן כ') והוסיף בטעם הדבר, שכל הסיבה שאין להקדים את הדלקת הנר זמן רב קודם תוספת שבת, הוא מפני שבאופן זה לא ניכר שנעשית ההדלקה לכבוד שבת, אבל שכל בני העיר מדליקים בזמן זה, ודאי שניכר שמדליקים לכבוד שבת.

קראו עוד בנושא הלכות נרות שבת.

תוכן עניינים
מועצה דתית יהוד

דרושים משגיחי כשרות

בס"ד
למועצה הדתית הרבנות הראשית יהוד – מונסון
דרושים משגיחי כשרות
עם ניסיון ועם תעודת הכשרה בתוקף של הרבנות הראשית או – מוסד מוסמך מטעם הרבנות הראשית.

בדבר פרטים יש להעביר קורות חיים + תעודה בתוקף.
קו"ח עד לתאריך יא בכסלו תשפד 24.11.23

אהבתם? שתפו!
עסקים מומלצים באינדקס אנ"ש

תן גיפט

חנות צעצועים, מתנות

נטליה גרויסמן – מכון יופי

PALERMO – כל אירוח אירוע

חנות עיצובים
תכנים חדשים שעלו לאתר
מה מברכים על דגים?

להלכה: על דגים מברכים 'שהכל נהיה בדברו'. בביאור הדברים: על דגים, נפסק בשולחן ערוך (סימן ר"ד הלכה א') על דבר שאין גידולו מן הארץ, כגון

מה מברכים על קרמבו?

להלכה: נחלקו הפוסקים, דעת חלק מהפוסקים לברך ב' ברכות, א: מזונות על הביסקוויט ב: שהכל נהיה בדברו' על הקרם, ויש שסברו שיש לברך עליו רק

מה מברכים על סודה?

להלכה: על משקה המוגז הנקרא סודה יש לברך עליו ברכת 'שהכל נהיה בדברו', ולאחריו 'בורא נפשות רבות'. השותה מי סודה ללא טעמים, כתב בספר הליכות

מה מברכים על גלידה או ארטיק?

על גלידה יש לברך 'שהכל נהיה בדברו'. לענין ברכה אחרונה, לדעת בני אשכנז יש לברך עליו 'בורא נפשות', ולדעת בני ספרד אין לברך עליו. בביאור

סעודת חנוכה

להלכה: סעודת חנוכה היא רשות ולא חובה, מכל מקום יש מצווה לעשות סעודת הודאה לה' יתברך ולפרסם שמו, יחשב הסעודה לסעודת מצווה. ונהגו לאכול מאכלי

Translate »

נֵצַח יִשְׂרָאֵל לֹא יְשַׁקֵּר

כתיבת ספר תורה לעילוי נשמת הנרצחים

בדמעות ובלב שבור אנו מתחילים בכתיבת ספר תורה לעילוי נשמת נרצחי טבח שמחת תורה תשפ"ד

לזכרם של כל אותם נרצחים, שמקומם איתנו בלב כל הזמן. למען נזכור ולא נשכח. למען נעלה את נשמתם הכי גבוה תחת כיסא הכבוד.