האם מותר להיכנס לבריכה או לים בשבת?

להלכה: מעיקר הדין אין איסור לרחוץ בשבת, בבריכה או בים בשבת, מכל מקום נהגו שלא לרחוץ כלל בשבת בבריכה או בים.

האם מותר להיכנס לבריכה או לים בשבת? בביאור הדברים:

השולחן ערוך (בסימן שכ"ו הלכה ז') כותב "הרוחץ בנהר צריך שינגב גופו יפה כשעולה מהנהר, מפני שלא יישארו המים ויטלטלם ארבע אמות בכרמלית, לפי שהעולה מן הרחיצה יש ריבוי מים על גופו".
מבואר שאין איסור להיכנס לבריכה או לים בשבת, וצריך להיזהר שלא יצא אם המים שעליו ויבוא לידי טלטול בשבת.
וכך מביא הילקוט יוסף (בסימן שכ"ו הלכה י"ג) מעיקר הדין מותר להתרחץ בשבת בנהר או בים {כשאינו שוחה}, ובלבד שיזהר מלטלטל את המים שעליו בכרמלית, ולכן צריך שינגב גופו כשעולה מהנהר, וטוב שימתין עד שהמים שעליו ינטפו, וגם יתנגב בנחת, כדי שלא יבוא לידי איסור סחיטה בשבת.
ומכל מקום כבר נהגו ישראל להימנע מרחיצה בים או בנהר בשבת, מחשש לכמה מכשולים.

אמנם המשנה ברורה כותב כתבו הפוסקים, שנהגו שלא לרחוץ כלל בנהר או במקווה, שמצוי לבוא לידי סחיטת שער, ועוד כמה טעמים.
מבואר מדברי המשנה ברורה שיש לחשוש לאותם פוסקים שאוסרים להיכנס לבריכה או לים בשבת.

טבילה במקווה בשבת

השולחן ערוך (בהלכה ח') כותב שמותר לטבול בשבת לאדם שנטמא.
האורחות שבת (פרק י"ג הלכה נ') כותב הטובל בשבת צריך להיזהר מאוד שלא לסחוט את שערותיו, רבים וטובים נוהגים לטבול בשבת לתוספת קדושה, על פי האר"י, והגר"א הזהיר שאנשים לא יטבלו בשבת וכן נהג החזון איש, וגדולים אחרים טבלו בשבת.
אמנם טבילת נשים לפי כל השיטות מותר, ואין להחמיר בעניין זה כלל.

קראו גם:

תוכן עניינים
מועצה דתית יהוד

דרושים משגיחי כשרות

בס"ד
למועצה הדתית הרבנות הראשית יהוד – מונסון
דרושים משגיחי כשרות
עם ניסיון ועם תעודת הכשרה בתוקף של הרבנות הראשית או – מוסד מוסמך מטעם הרבנות הראשית.

בדבר פרטים יש להעביר קורות חיים + תעודה בתוקף.
קו"ח עד לתאריך יא בכסלו תשפד 24.11.23

אהבתם? שתפו!
עסקים מומלצים באינדקס אנ"ש

מרכז ההלוואות – FAST PAY

הלוואות ובנקים

תומר שיפוצים

בנייה ושיפוצים

שירה אדוני – יועצת משכנתאות ונדל"ן

יועץ משכנתאות
תכנים חדשים שעלו לאתר
מה מברכים על פטריות?

להלכה: פטריות ברכתם 'שהכל נהיה בדברו'. בביאור הדברים: פטריות גדלים על העצים אך לא יונקים מהעץ אלא מהאוויר הארץ, ולכן ברכתם 'שהכל נהיה בדברו', היות

מה מברכים על פריכיות אורז?

להלכה: פריכיות אורז ברכתם 'בורא פרי האדמה', ויש שכתבו שברכתם 'בורא מיני מזונות' בביאור הדברים: פריכיות אורז, נעשים על ידי התפחה והדבקתם זה לזה בחום,

הדלקת נרות חנוכה בבית הכנסת

להלכה: מדליקים נרות החנוכה בבית הכנסת בברכה משום פרסום הנס, וצריך ליזהר שיהיו בבית הכנסת עשרה אנשים, ויש שכתבו בערב שבת שהזמן דחוק אפשר לברך

הלכות מזוזה

מצוות עשה לכתוב מזוזה, פרשת 'שמע ישראל' ופרשת 'והיה אם שמע', ולקובע אותם על מזוזת הפתח, ככתוב בתורה (דברים פרק ו' פסוק ט') "וכתבתם על

זמן הדלקת נרות חנוכה בערב שבת?

להלכה: ערב שבת קודש, יש להקדים ולהדליק נרות חנוכה מוקדם מהרגיל, לכתחילה יש להדליק כעשרים דקות קודם שקיעת החמה, וכל שהוא בתוך החצי שעה לשקיעה

Translate »

נֵצַח יִשְׂרָאֵל לֹא יְשַׁקֵּר

כתיבת ספר תורה לעילוי נשמת הנרצחים

בדמעות ובלב שבור אנו מתחילים בכתיבת ספר תורה לעילוי נשמת נרצחי טבח שמחת תורה תשפ"ד

לזכרם של כל אותם נרצחים, שמקומם איתנו בלב כל הזמן. למען נזכור ולא נשכח. למען נעלה את נשמתם הכי גבוה תחת כיסא הכבוד.