האם מותר להיכנס לבריכה או לים בשבת?

להלכה: מעיקר הדין אין איסור לרחוץ בשבת, בבריכה או בים בשבת, מכל מקום נהגו שלא לרחוץ כלל בשבת בבריכה או בים.

האם מותר להיכנס לבריכה או לים בשבת? בביאור הדברים:

השולחן ערוך (בסימן שכ”ו הלכה ז’) כותב “הרוחץ בנהר צריך שינגב גופו יפה כשעולה מהנהר, מפני שלא יישארו המים ויטלטלם ארבע אמות בכרמלית, לפי שהעולה מן הרחיצה יש ריבוי מים על גופו“.
מבואר שאין איסור להיכנס לבריכה או לים בשבת, וצריך להיזהר שלא יצא אם המים שעליו ויבוא לידי טלטול בשבת.
וכך מביא הילקוט יוסף (בסימן שכ”ו הלכה י”ג) מעיקר הדין מותר להתרחץ בשבת בנהר או בים {כשאינו שוחה}, ובלבד שיזהר מלטלטל את המים שעליו בכרמלית, ולכן צריך שינגב גופו כשעולה מהנהר, וטוב שימתין עד שהמים שעליו ינטפו, וגם יתנגב בנחת, כדי שלא יבוא לידי איסור סחיטה בשבת.
ומכל מקום כבר נהגו ישראל להימנע מרחיצה בים או בנהר בשבת, מחשש לכמה מכשולים.

אמנם המשנה ברורה כותב כתבו הפוסקים, שנהגו שלא לרחוץ כלל בנהר או במקווה, שמצוי לבוא לידי סחיטת שער, ועוד כמה טעמים.
מבואר מדברי המשנה ברורה שיש לחשוש לאותם פוסקים שאוסרים להיכנס לבריכה או לים בשבת.

טבילה במקווה בשבת

השולחן ערוך (בהלכה ח’) כותב שמותר לטבול בשבת לאדם שנטמא.
האורחות שבת (פרק י”ג הלכה נ’) כותב הטובל בשבת צריך להיזהר מאוד שלא לסחוט את שערותיו, רבים וטובים נוהגים לטבול בשבת לתוספת קדושה, על פי האר”י, והגר”א הזהיר שאנשים לא יטבלו בשבת וכן נהג החזון איש, וגדולים אחרים טבלו בשבת.
אמנם טבילת נשים לפי כל השיטות מותר, ואין להחמיר בעניין זה כלל.

קראו גם:

תוכן עניינים
אהבתם? שתפו ברשת!
שיתוף ב facebook
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב twitter
שיתוף ב email
שיתוף ב telegram
תכנים חדשים שעלו לאתר
מה מברכים על גרנולה?

נחלקו האחרונים מה ברכתה של אכילת גרונלה (גרעינים העשויים שיבולת שוער ואפויים בתנור), חלק מהאחרונים סוברים שברכתה בורא פרי האדמה, ויש מאחרונים שסוברים שברכתה בורא

מה מברכים על סמבוסק?

האור לציון (חלק ב’ פרק מ”ו הלכה י”א) כותב סמבוסק עשוי כבצק לחם בלא תוספת בעיסה, וממלאים אותו בחומוס, ומטגנים אותו בשמן, ברכתו בורא מיני

מה מברכים על אפרופו?

אפרופו ברכתו שהכול נהיה בדברו, ובסופו ברכת בורא נפשות רבות. וכך מובא בספר הליכות ברכות (סימן ר”ב הלכה ל”א), וזהו דעת השולחן ערוך, והרמב”ם.ואף שהם

מי יכול להיות עד בחופה?

עד לחופה צריך להיות אדם לחפש עד כשר לעדות, שהוא הוחזק עוסק במצוות, ובגמילות חסדים, ונוהג ביושר, ויש בו דרך ארץ, ומצווה לחזר אחר עדים

מה מברכים על קורנפלקס?

קורנפלקס, אם עשוי מקמח תירס ברכתו שהכול נהיה בדברו, ואם עשוי מגרעיני תירס ברכתו אדמה.האור לציון (חלק ב’ פרק מ”ו הלכה מ”א) כתב על הקורנפלקס

מעוניינים לפרסם כתבה? השאירו פרטים!
Translate »
שינוי גודל גופנים
ניגודיות