האם מותר להאכיל קטן קודם קידוש?

להלכה: מותר לתת לקטן לאכול קודם קידוש, וקטן נחשב עד גיל שלוש עשרה, אמנם ממתקים יש שכתבו להתיר ויש שכתבו לאסור.

האם מותר להאכיל קטן קודם קידוש? בביאור הדברים:

השולחן ערוך (סימן רס"ט סעיף א') "נוהגים לקדש בבית הכנסת, ואין למקדש לטעום מיין הקידוש אלא מטעימו לקטן".
ולמד מכאן המשנה ברורה (סימן קטן א') והוא הדין שמותר להאכיל לקטנים בשבת בשחרית לפני קידוש ואסור לענותו, מבואר שמותר לתת לקטן לאכול קודם קידוש.
וכך כתב להלכה בשו"ת האור לציון (חלק ב' פרק מ"ז סימן ו') מותר לתת לילדים עד גיל שלוש עשרה שנה לאכול ולשתות קודם הקידוש, בין בקידוש הלילה ובין בקידוש היום, ומכל מקום קטן שקרוב לגיל שלוש עשרה שנה יש להרגילו שלא יאכל לפני הקידוש.
לעניין ממתקים, כתב האור לציון (שם) שמותר, מאידך הגרי"ש אלישיב כתב שאמנם מותר לו לאכול, אבל דברי מתיקה אסור.

תוכן עניינים
מועצה דתית יהוד

דרושים משגיחי כשרות

בס"ד
למועצה הדתית הרבנות הראשית יהוד – מונסון
דרושים משגיחי כשרות
עם ניסיון ועם תעודת הכשרה בתוקף של הרבנות הראשית או – מוסד מוסמך מטעם הרבנות הראשית.

בדבר פרטים יש להעביר קורות חיים + תעודה בתוקף.
קו"ח עד לתאריך יא בכסלו תשפד 24.11.23

אהבתם? שתפו!
עסקים מומלצים באינדקס אנ"ש

Any print – פתרונות זכוכית

הדפסה ובתי דפוס

חיים עבאדי יועץ זוגי ומגשר

ייעוץ זוגי

חגית ורד – טיפול זוגי

בריאות ורפואה, רפואה אלטרנטיבית
תכנים חדשים שעלו לאתר
מה מברכים על פטריות?

להלכה: פטריות ברכתם 'שהכל נהיה בדברו'. בביאור הדברים: פטריות גדלים על העצים אך לא יונקים מהעץ אלא מהאוויר הארץ, ולכן ברכתם 'שהכל נהיה בדברו', היות

מה מברכים על פריכיות אורז?

להלכה: פריכיות אורז ברכתם 'בורא פרי האדמה', ויש שכתבו שברכתם 'בורא מיני מזונות' בביאור הדברים: פריכיות אורז, נעשים על ידי התפחה והדבקתם זה לזה בחום,

הדלקת נרות חנוכה בבית הכנסת

להלכה: מדליקים נרות החנוכה בבית הכנסת בברכה משום פרסום הנס, וצריך ליזהר שיהיו בבית הכנסת עשרה אנשים, ויש שכתבו בערב שבת שהזמן דחוק אפשר לברך

הלכות מזוזה

מצוות עשה לכתוב מזוזה, פרשת 'שמע ישראל' ופרשת 'והיה אם שמע', ולקובע אותם על מזוזת הפתח, ככתוב בתורה (דברים פרק ו' פסוק ט') "וכתבתם על

זמן הדלקת נרות חנוכה בערב שבת?

להלכה: ערב שבת קודש, יש להקדים ולהדליק נרות חנוכה מוקדם מהרגיל, לכתחילה יש להדליק כעשרים דקות קודם שקיעת החמה, וכל שהוא בתוך החצי שעה לשקיעה

Translate »

נֵצַח יִשְׂרָאֵל לֹא יְשַׁקֵּר

כתיבת ספר תורה לעילוי נשמת הנרצחים

בדמעות ובלב שבור אנו מתחילים בכתיבת ספר תורה לעילוי נשמת נרצחי טבח שמחת תורה תשפ"ד

לזכרם של כל אותם נרצחים, שמקומם איתנו בלב כל הזמן. למען נזכור ולא נשכח. למען נעלה את נשמתם הכי גבוה תחת כיסא הכבוד.