האם מותר לגזוז ציפורנים בחול המועד?

להלכה: מותר לגזוז ציפורנים בחול המועד, בין ביד ובין ברגל, ואפילו במספריים. אמנם בני אשכנז נהגו להחמיר שלא לגזוז ציפורנים בחול המועד.

בביאור הדברים: האם מותר לגזוז ציפורנים בחול המועד?

השולחן ערוך (בסימן תקל”א סעיף א’) כותב “מותר ליטול ציפורנים, בין ביד ובין ברגל, ואפילו במספריים”.
מבואר מדברי השולחן ערוך, להתיר לגזוז ציפורנים בחול המועד, ואפילו במספריים, וכל שכן בסכין גילוח וכן מותר לגזוז ציפורניים ביד.
וכך כתב בילקוט יוסף בהלכות חול המועד, מותר לגזוז ציפורניו בחול המועד אפילו במספרים, ומנהג בני אשכנז להחמיר בזה.
הרמ”א כותב “אבל יש מחמירים ואוסרים, וכן הוא המנהג להחמיר שלא ליטל אותם, בין בסכין ובין במספרים, אם לא לצורך מצוות טבילה, שנוטל אותה כדרכן בחול”.
מבואר מדברי הרמ”א לאסור גזיזת ציפורנים בחול המועד, אבל אישה שטבילתה יוצאה בחול המועד, מותר לה לגזוז הציפורניים בחול המועד.
אישה שחל ליל טבילתה במוצאי יום טוב האחרון, דעת הגאון ר’ שלמה זלמן אוירעבך, שלא תגזוז ציפורניה בחול המועד, אלא במוצאי יום טוב.

והטעם שלפי דברי הרמ”א יש איסור לגזוז ציפורניו בחול המועד?

מבאר המשנה ברורה שיש בזה את אותה הסיבה של גילוח בחול המועד, כמו שגילוח בחל המועד אסור משום שאם נתיר לו לגלח בחול המועד, אז הוא לא יטרח בשביל זה ויגלח בערב יום טוב, והרי הוא יכנס מנוול לחג.
אם כן אותו הטעם שייך גם בגזיזת ציפורנים שאם נתיר לו ליטול ציפורנים בחול המועד הרי הוא יכנס מנוול לחג, לכן אסור ליטול ציפורניו בחול המועד.
ואם כבר נטל את ציפורניו כבר מערב יום טוב, מותר לו לגזוז ציפורניו בחול המועד.

לגבי אדם הנוהג ליטול ציפורניו בכל ערב שבת

לגבי אדם הנוהג ליטול ציפורניו בכל ערב שבת, כתב בשו”ת נחלת שבעה (חלק א’ סימן נ”ז) שכמו שהתירו לצורך טבילה כך גם התירו לצורך כבוד שבת.
מאידך דעת שו”ת שבות יעקב (חלק א’ סימן י”ז) שכתב שכל מה שהתירו, זה רק לצורך טבילה אבל צורך שבת קודש לא התירו.
לצורך רפואה כתב בשולחן ערוך (סעיף ב’) שמותר.
וכן מוהל שצריך לתקן ציפורניו לצורך מצוות פריעה, כתב הרמ”א ביורה דעה (סימן שצ”ג סעיף ג’) לגבי מוהל שנמצא בימים של אבל, שמותר לו לגזוז ציפורניו.
ומבאר (בנקודות הכסף סימן ש”צ סעיף ג’) שמותר משום שאינו מתכוון לנוי וליפות את עצמו, אלא לצורך מצווה, ולכן מותר.
אם כן הוא הדין בגזיזת ציפורנים למוהל בחול המועד שמותר, ודינו כמו מוהל בתוך שבעת ימי אבלות שבו, שמותר.
בספר אוצר הברית (חלק א’ פרק ד’ סימן י”א) כתב עוד טעם למה מותר למוהל לגזוז ציפורנים שלו בחול המועד, שכשם שמכשירי מילה מותרים בחול המועד, כך גם מכשירי פריעה מותרים בחול המועד, וציפורנים של המוהל בכלל מכשירי פריעה, שמותרים.

יש לכם שאלה הלכה? בקרו בעמוד שאל את הרב.

תוכן עניינים
אהבתם? שתפו ברשת!
שיתוף ב facebook
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב twitter
שיתוף ב email
שיתוף ב telegram
תכנים חדשים שעלו לאתר
פרשת עקב | פרשת יהדות
פרשת עקב

פרשת עקב פרשת עקב המלא – עם ניקוד וטעמים – חידושי תורה ופרפראות על הפרשה פרשת עקב פרק ז’ ראשון (יב) וְהָיָה עֵקֶב תִּשְׁמְעוּן אֵת

פרשת ואתחנן | פרשת יהדות
פרשת ואתחנן

פרשת ואתחנן פרשת ואתחנן המלא – עם ניקוד וטעמים – חידושי תורה ופרפראות על הפרשה פרשת ואתחנן פרק ג’ ראשון (כג) וָאֶתְחַנַּן אֶל יְהוָה בָּעֵת

הלכות תפילין

מצוות תפילין, היא מצווה מהתורה כמו שנאמר “וקשרת לאות על ידך והיו לטוטפות בין עינך”. ולכן מחויב אדם להניח תפילין בכל יום, וחייב שיהיו עליו

הלכות מעלית חשמל בשבת

מעלית חשמל שבת היא פיתוח ישראלי בעקבות בנייה של בניינים רבי קומות, ומהם מתגוררים לא מעט דיירים שומרי שבת ולא מעוניינים לחלל השבת המציאו מנגנון

מלאכת צובע

אחת מל”ט אבות מלאכות שחייבים עליהם ועוברים באיסור תורה היא מלאכת צובע. ואין הצובע חייב עד שיהא צבע המתקיים, אבל הצובע בצבע לא מתקיים, הרי

מעוניינים לפרסם כתבה? השאירו פרטים!
Translate »
שינוי גודל גופנים
ניגודיות