האם מותר לאישה לקדש על היין בשבת?

להלכה: מותר לאישה לקדש על היין בשבת. אמנם יש להימנע לאישה לקדש מפני האנשים אחרים כיון שיש בדבר משום זילות.

האם מותר לאישה לקדש על היין בשבת? בביאור הדברים:

השולחן ערוך (סימן רע"ח הלכה ב') כותב "נשים חיבות בקידוש אף על פי שהוא מצות עשה שהזמן גרמא [פירוש מצות עשה התלויה בזמן], משום דאתקש זכור לשמור, והני נשי הואיל ואיתנהו בשמירה איתנהו בזכירה, ומוציאות את האנשים, הואיל וחיבות מן התורה כמותם".
מבואר שנשים יכולת לקדש על היין בשבת ולהוציא את שאר בני המשפחה, וכן הסכימו הט"ז והמגן אברהם והגר"א ושארי האחרונים.
במשנה ברורה (סימן קטן ד') ומכל מקום יש להחמיר לכתחילה שלא תוציא אישה אנשים שאינם מבני ביתה שהדבר נחשב לזול.

יש לכם שאלות נוספות בהלכה? שאלו את הרב

תוכן עניינים
מועצה דתית יהוד

דרושים משגיחי כשרות

בס"ד
למועצה הדתית הרבנות הראשית יהוד – מונסון
דרושים משגיחי כשרות
עם ניסיון ועם תעודת הכשרה בתוקף של הרבנות הראשית או – מוסד מוסמך מטעם הרבנות הראשית.

בדבר פרטים יש להעביר קורות חיים + תעודה בתוקף.
קו"ח עד לתאריך יא בכסלו תשפד 24.11.23

אהבתם? שתפו!
עסקים מומלצים באינדקס אנ"ש

קורס פענוח אק"ג לחובשים

בריאות ורפואה

ZE LAB – מעבדה לשחזור מידע

מחשבים ומעבדות תיקון

דניאל ייעוץ חיזוי ופתרונות קרינה

בדיקת קרינה
תכנים חדשים שעלו לאתר
מה מברכים על דגים?

להלכה: על דגים מברכים 'שהכל נהיה בדברו'. בביאור הדברים: על דגים, נפסק בשולחן ערוך (סימן ר"ד הלכה א') על דבר שאין גידולו מן הארץ, כגון

מה מברכים על קרמבו?

להלכה: נחלקו הפוסקים, דעת חלק מהפוסקים לברך ב' ברכות, א: מזונות על הביסקוויט ב: שהכל נהיה בדברו' על הקרם, ויש שסברו שיש לברך עליו רק

מה מברכים על סודה?

להלכה: על משקה המוגז הנקרא סודה יש לברך עליו ברכת 'שהכל נהיה בדברו', ולאחריו 'בורא נפשות רבות'. השותה מי סודה ללא טעמים, כתב בספר הליכות

מה מברכים על גלידה או ארטיק?

על גלידה יש לברך 'שהכל נהיה בדברו'. לענין ברכה אחרונה, לדעת בני אשכנז יש לברך עליו 'בורא נפשות', ולדעת בני ספרד אין לברך עליו. בביאור

סעודת חנוכה

להלכה: סעודת חנוכה היא רשות ולא חובה, מכל מקום יש מצווה לעשות סעודת הודאה לה' יתברך ולפרסם שמו, יחשב הסעודה לסעודת מצווה. ונהגו לאכול מאכלי

Translate »

נֵצַח יִשְׂרָאֵל לֹא יְשַׁקֵּר

כתיבת ספר תורה לעילוי נשמת הנרצחים

בדמעות ובלב שבור אנו מתחילים בכתיבת ספר תורה לעילוי נשמת נרצחי טבח שמחת תורה תשפ"ד

לזכרם של כל אותם נרצחים, שמקומם איתנו בלב כל הזמן. למען נזכור ולא נשכח. למען נעלה את נשמתם הכי גבוה תחת כיסא הכבוד.