האם מברכים על מאכל מזיק?

להלכה: האוכל או שותה מאכל המזיק לבריאותו באופן שאין חשש סכנה, מברך כיון שנהנה ולא עבר איסור באכילה זו.

אמנם האוכל מאכל ויש חשש סכנה, כגון חולה צליאק וכדומה, אין לו לברך על כך, ושב ואל תעשה עדיף.

בביאור הדברים

הגמ' בברכות (דף ל"ו עמוד א') "אבל קמחא דשערי (שעורים) הואיל וקשה לקוקיאני (תולעים במעיים) לא לבריך עליה כלל, קמ"ל כיון דאית ליה הנאה מיניה בעי ברוכי".

מבואר שמאכל שמזיק אבל יש הנאה ממנו, צריך לברך עליו, וכך נפסק בשולחן ערוך (סימן ר"ד הלכה א') "ועל קמחא דשערי, מברך שהכל".

והטעם שמברכים על קמח שעורים על אף שהוא מזיק כיון שנהנה ממנו ואילו השותה שמן, נפסק בשולחן ערוך (סימן ר"ב הלכה ד') שמן זית אם שתאו כמות שהוא אינו מברך עליו כלל, משום דאזוקי מזיק לה?

מבואר החוט השני (ברכות עמוד קפ"ג) שהאוכל קמח שעורים גם אם לאחר מכן נעשה לו היזק במעיים מ"מ בשעה שאוכל נהנה מאוכל, מה שאין כן בשמן זית בשעה ששותה אינו נהנה כלל משתייתו, ואינו יכול לסבול, וזה כוונת חז"ל לא רק שלא מזיק אלא אין הנאה בשתייתו.

אולם האוכל דבר שמזיק לבריאתו ויש בו חשש סכנה, כגון חולה צליאק (רגישות לדגן) שאוכל לחם או מי שרגיש למוצרי חלב ואוכל או שותה מוצאי חלב באופן שיש חשש סכנה מיידית או עתידית באכילה זו, כתב בהליכות ברכות (סימן ר"ד אות ט') שאסור לו לברך מכיון שזו אכילה של איסור שהרי כתוב בתורה "וחי בהם".

ולכן חולה סוכר האוכל עוגת קצפת וכדומה, יש לו לברך ברכה ראשונה היות וברכה ראשונה מברכים על כלשהו וזה ודאי אינו מזיק, אך ברכה אחרונה שהיא בכזית תלוי ברמת ההיזק והסיכון.

תוכן עניינים
מועצה דתית יהוד

דרושים משגיחי כשרות

בס"ד
למועצה הדתית הרבנות הראשית יהוד – מונסון
דרושים משגיחי כשרות
עם ניסיון ועם תעודת הכשרה בתוקף של הרבנות הראשית או – מוסד מוסמך מטעם הרבנות הראשית.

בדבר פרטים יש להעביר קורות חיים + תעודה בתוקף.
קו"ח עד לתאריך יא בכסלו תשפד 24.11.23

אהבתם? שתפו!
עסקים מומלצים באינדקס אנ"ש

תן גיפט

חנות צעצועים, מתנות

יערות דבש – קרוונים נגררים

בילוי ובין הזמנים

ד”ר פנחס שמעונוב – רפואת שיניים

מרפאת שיניים, בריאות ורפואה
תכנים חדשים שעלו לאתר
מה מברכים על דגים?

להלכה: על דגים מברכים 'שהכל נהיה בדברו'. בביאור הדברים: על דגים, נפסק בשולחן ערוך (סימן ר"ד הלכה א') על דבר שאין גידולו מן הארץ, כגון

מה מברכים על קרמבו?

להלכה: נחלקו הפוסקים, דעת חלק מהפוסקים לברך ב' ברכות, א: מזונות על הביסקוויט ב: שהכל נהיה בדברו' על הקרם, ויש שסברו שיש לברך עליו רק

מה מברכים על סודה?

להלכה: על משקה המוגז הנקרא סודה יש לברך עליו ברכת 'שהכל נהיה בדברו', ולאחריו 'בורא נפשות רבות'. השותה מי סודה ללא טעמים, כתב בספר הליכות

מה מברכים על גלידה או ארטיק?

על גלידה יש לברך 'שהכל נהיה בדברו'. לענין ברכה אחרונה, לדעת בני אשכנז יש לברך עליו 'בורא נפשות', ולדעת בני ספרד אין לברך עליו. בביאור

סעודת חנוכה

להלכה: סעודת חנוכה היא רשות ולא חובה, מכל מקום יש מצווה לעשות סעודת הודאה לה' יתברך ולפרסם שמו, יחשב הסעודה לסעודת מצווה. ונהגו לאכול מאכלי

Translate »

נֵצַח יִשְׂרָאֵל לֹא יְשַׁקֵּר

כתיבת ספר תורה לעילוי נשמת הנרצחים

בדמעות ובלב שבור אנו מתחילים בכתיבת ספר תורה לעילוי נשמת נרצחי טבח שמחת תורה תשפ"ד

לזכרם של כל אותם נרצחים, שמקומם איתנו בלב כל הזמן. למען נזכור ולא נשכח. למען נעלה את נשמתם הכי גבוה תחת כיסא הכבוד.