האם מברכים בשם ומלכות על מלך או חכם?

דין חכם
השולחן ערוך (סימן רכ"ד הלכה ז') כותב "הרואה חכמי אומות העולם עובדי כוכבים שחכמים בחכמות העולם, אומר ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם שנתן מחכמתו לבשר ודם".
מבואר שמברכים על החכם מחכמי אומות העולם ברכה זו.
ומבאר המשנה ברורה מה נחשב חכם, היינו חכם בכל השבע חכמות, ופירש בספר מדבר קדמות (מערכת ח' אות י"ח) שהן: הגיון, חשבון, שיעור, רפואה, ניגון, אלוהות, וכישוף. ומספיק שהוא מפורסם רק בדבר אחד מכול הדברים.
ויש אומרים שיש לו לקיים ולדעת את שבע מצוות בני נוח, כדי שיוכלו לברך עליו שנתן מחכמתו לבשר ודם.
אבל חכם רק בחכמה שלו או בדת שלו, אין לברך עליו ברוך שנתן מחכמתו לבשר ודם.

דין נשיא או מלך
הילקוט יוסף (סימן רכ"ד הלכה י"ד) כותב הרואה נשיא מדינה בזמן הזה, יש לו לברך עליו ברכת המלכים בלי שם ומלכות, ויאמר ברוך שנתן מכבודו לבשר ודם.
אולם הרואה נשיא מדינה הלבוש בבגדי מלכות שכולם רואים את יקר תפארת גדולתו, ויש בידו כוח לאשר פסק דין מות, או לחון מי שנידון למיתה, יכול לברך עליו ברכת המלכים בשם ומלכות.

קראו גם:

תוכן עניינים
מועצה דתית יהוד

דרושים משגיחי כשרות

בס"ד
למועצה הדתית הרבנות הראשית יהוד – מונסון
דרושים משגיחי כשרות
עם ניסיון ועם תעודת הכשרה בתוקף של הרבנות הראשית או – מוסד מוסמך מטעם הרבנות הראשית.

בדבר פרטים יש להעביר קורות חיים + תעודה בתוקף.
קו"ח עד לתאריך יא בכסלו תשפד 24.11.23

אהבתם? שתפו!
עסקים מומלצים באינדקס אנ"ש

אדל – ארונות אמבטיה

ריהוט אמבטיה, ריהוט

ZE LAB – מעבדה לשחזור מידע

מחשבים ומעבדות תיקון

תן גיפט

חנות צעצועים, מתנות
תכנים חדשים שעלו לאתר
מה מברכים על דגים?

להלכה: על דגים מברכים 'שהכל נהיה בדברו'. בביאור הדברים: על דגים, נפסק בשולחן ערוך (סימן ר"ד הלכה א') על דבר שאין גידולו מן הארץ, כגון

מה מברכים על קרמבו?

להלכה: נחלקו הפוסקים, דעת חלק מהפוסקים לברך ב' ברכות, א: מזונות על הביסקוויט ב: שהכל נהיה בדברו' על הקרם, ויש שסברו שיש לברך עליו רק

מה מברכים על סודה?

להלכה: על משקה המוגז הנקרא סודה יש לברך עליו ברכת 'שהכל נהיה בדברו', ולאחריו 'בורא נפשות רבות'. השותה מי סודה ללא טעמים, כתב בספר הליכות

מה מברכים על גלידה או ארטיק?

על גלידה יש לברך 'שהכל נהיה בדברו'. לענין ברכה אחרונה, לדעת בני אשכנז יש לברך עליו 'בורא נפשות', ולדעת בני ספרד אין לברך עליו. בביאור

סעודת חנוכה

להלכה: סעודת חנוכה היא רשות ולא חובה, מכל מקום יש מצווה לעשות סעודת הודאה לה' יתברך ולפרסם שמו, יחשב הסעודה לסעודת מצווה. ונהגו לאכול מאכלי

Translate »

נֵצַח יִשְׂרָאֵל לֹא יְשַׁקֵּר

כתיבת ספר תורה לעילוי נשמת הנרצחים

בדמעות ובלב שבור אנו מתחילים בכתיבת ספר תורה לעילוי נשמת נרצחי טבח שמחת תורה תשפ"ד

לזכרם של כל אותם נרצחים, שמקומם איתנו בלב כל הזמן. למען נזכור ולא נשכח. למען נעלה את נשמתם הכי גבוה תחת כיסא הכבוד.