האם מברכים בשם ומלכות על מלך או חכם?

דין חכם
השולחן ערוך (סימן רכ”ד הלכה ז’) כותב “הרואה חכמי אומות העולם עובדי כוכבים שחכמים בחכמות העולם, אומר ברוך אתה ה’ אלוהינו מלך העולם שנתן מחכמתו לבשר ודם”.
מבואר שמברכים על החכם מחכמי אומות העולם ברכה זו.
ומבאר המשנה ברורה מה נחשב חכם, היינו חכם בכל השבע חכמות, ופירש בספר מדבר קדמות (מערכת ח’ אות י”ח) שהן: הגיון, חשבון, שיעור, רפואה, ניגון, אלוהות, וכישוף. ומספיק שהוא מפורסם רק בדבר אחד מכול הדברים.
ויש אומרים שיש לו לקיים ולדעת את שבע מצוות בני נוח, כדי שיוכלו לברך עליו שנתן מחכמתו לבשר ודם.
אבל חכם רק בחכמה שלו או בדת שלו, אין לברך עליו ברוך שנתן מחכמתו לבשר ודם.

דין נשיא או מלך
הילקוט יוסף (סימן רכ”ד הלכה י”ד) כותב הרואה נשיא מדינה בזמן הזה, יש לו לברך עליו ברכת המלכים בלי שם ומלכות, ויאמר ברוך שנתן מכבודו לבשר ודם.
אולם הרואה נשיא מדינה הלבוש בבגדי מלכות שכולם רואים את יקר תפארת גדולתו, ויש בידו כוח לאשר פסק דין מות, או לחון מי שנידון למיתה, יכול לברך עליו ברכת המלכים בשם ומלכות.

קראו גם:

תוכן עניינים
אהבתם? שתפו ברשת!
שיתוף ב facebook
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב twitter
שיתוף ב email
שיתוף ב telegram
תכנים חדשים שעלו לאתר
הלכות מעלית חשמל בשבת

מעלית חשמל שבת היא פיתוח ישראלי בעקבות בנייה של בניינים רבי קומות, ומהם מתגוררים לא מעט דיירים שומרי שבת ולא מעוניינים לחלל השבת המציאו מנגנון

מלאכת צובע

אחת מל”ט אבות מלאכות שחייבים עליהם ועוברים באיסור תורה היא מלאכת צובע. ואין הצובע חייב עד שיהא צבע המתקיים, אבל הצובע בצבע לא מתקיים, הרי

מלאכת מתיר

מלאכת מתיר היא אחת מל”ט אבות מלאכה שחייבים עליהם מהתורה בשבת.בגמרא בשבת דף ע”ד ע”ב קושר ומתיר אפו הם היו במשכן, אומרת הגמרא שצדי חלזון

מלאכת טוחן

מלאכת טוחן היא אחת ל”ט אבות מלאכות שאסורים בשבת.גדר מלאכת טוחן מובא ברמב”ם בפרק ז’ מהלכות שבת הלכה ה’ שהטוחן לוקח גוף אחד ומחלקו לגופים

מלאכת שוחט

ברמב”ם בפרק י”א הלכה א’ כתב השוחט חייב, ולא שוחט בלבד אלא כל הנוטל נשמה לאחד מכל מיני חיה ובהמה ועוף ושרץ בין בשחיטה בין

מעוניינים לפרסם כתבה? השאירו פרטים!
Translate »
שינוי גודל גופנים
ניגודיות