מעלת הזהיר בדיבורו | פרשת יהדות

מעלת הזהיר בדיבורו

אמרו חכמינו זיכרונם לברכה (כתובות עז), שרבי יהושע בן לוי צדיק גמור
היה, וכשהגיע זמנו ליפטר מן העולם אמר הקדוש ברוך הוא למלאך המוות: "עשה לו כל מה שיבקש ממך."
הלך אצלו ואמר לו: "הגיע זמנך ליפטר מן העולם, אלא כל דבר שאתה מבקש ממני אעשה לך."
כששמע רבי יהושע כך אמר לו: "מבקש אני ממך שתראני מקומי בגן עדן."
אמר לו: "לך עמי ואראנו לך."
אמר לו רבי יהושע: "תן לי החרב שלך, שלא תבהילני בה."
מיד נתן לו החרב, והלכו שניהם עד שבאו אצל חומות גן – עדן. וכשבאו אצל חומות גן – עדן חוץ לחומה לקח מלאך המוות את רבי יהושע והגביהו והניחו על חומת גן – עדן.
אמר לו: "ראה מקומך בגן!"
מיד קפץ רבי יהושע בן לוי מן החומה ונפל בגן – עדן, ואחז מלאך המוות בכנף מעילו.
אמר לו: "צא משם!"
נשבע רבי יהושע בשם שאינו יוצא משם, ולא היה רשות למלאך ליכנס שם. אמרו מלאכי השרת לפני הקב"ה: "ריבונו – של-עולם! ראה מה עשה בן לוי, בזרוע נטל חלקו בגן – עדן."
אמר להם הקב"ה: "לכו ובידקו אם נשבע קודם לכן והיה מפר שבועתו, אף הוא יפר."
יצאו ובדקו ואמרו: "מימיו לא עבר שבועתו."
אמר להם הקב"ה: "אם כן לא יצא משם!"
רבי יהושע בן לוי זכה להיכנס בחיי חיותו לגן העדן. הקדוש ברוך הוא בעצמו אומר: "אם כן, לא יצא משם". וזוהי תשובת הבורא למלאכים לאחר שבדקו ואמרו: "מימיו לא עבר על שבועתו."

מאת: הרב דוד הכהן – גן יבנה.

פוסטים נוספים באתר

הקנאה והמחלוקת | פרשת יהדות
הקנאה והמחלוקת

…וְהָיָה הָאִישׁ אֲשֶׁר יִבְחַר יְהוָה הוּא הַקָּדוֹשׁ רַב לָכֶם בְּנֵי לֵוִי: (פרשת קורח טז. ז')וקרח שפקח היה מה ראה לשטות זה, עינו הטעתו, ראה שלשלת

קרא עוד »
לכל תעלול יש פעלול | פרשת יהדות
לכל תעלול יש פעלול

וַיִּקָּהֲלוּ עַל מֹשֶׁה וְעַל אַהֲרֹן (פרשת קורח טז. ג')קרח דתן ואבירם נקהלו להתרעם על משה ועל אהרן במעמד חמשים ומאתים נשיאי העדה שהלכו שם בעצת

קרא עוד »
מבצע מטורף! ניקוי ספות עד הבית

החל מ- 250 ₪ בלבד

עסקים מומלצים באינדקס אנ"ש
דבר תורה על פרשת השבוע
תכנים חדשים שעלו לאתר
הלכות ביקור חולים

להלכה: מצווה לבקר את החולים, ומצווה זו נאמר על כל אחד מישראל. ונאמרו ג' טעמים בכך, ולכן המבקר את החולה צריך לשאול את החולה האם

מה מברכים על חמאת בוטנים?

להלכה: חמאת בוטנים ברכתה 'שהכל נהיה בדברו'. בביאור הדברים: חמאת בוטנים, יש לברך עליו ברכת 'שהכל נהיה בדברו', כמבואר בספר הליכות ברכות (סימן ר"ב אות

מה מברכים על תן צ'אפ?

להלכה: על תן צ'אפ יש לברך 'שהכל נהיה בדברו'. בביאור הדברים: תן צ'אפ הוא מחטיפי התירס, שברכתו 'שהכל נהיה בדברו', וכתב בספר הליכות ברכות (סימן

הנחת אפר בראש החתן בחופה

להלכה: בני אשכנז וחלק מבני הספרדים נהגו להניח אפר בראש החתן במקום הנחת תפילין, כמבואר בגמרא, ואילו חלק מבני הספרדים נהגו שלא להניח אפר, אלא

Translate »