בדין שתיית מים ושאר משקין בפני ציבור

להלכה: נוהגים להקל היום בשתיית מים ושאר משקין מפני רבים לתלמיד חכם, אמנם בפוסקים היו שחששו בכך שאין זה כבוד התלמיד חכם מכך, ונהגו להקל.

בביאור הדברים

המשנה ברורה (סימן ק"ע סעיף י"ג) אין דרך ארץ לתלמיד חכם לשתות מים בפני רבים, אלא יהפוך פניו לצד אחר, ויש אומרים דווקא שלא בשעת סעודה, אבל בשעת סעודה שרי, ושאר משקין מותר בכל גוני.

והטעם לכך, משום שדרך תלמיד חכם להיות צנוע באכילה ושתיה, וכיון שמים שותה אדם לצמאו אין מן הצניעות לת"ח שרבים יראוהו מרווה צמאונו על כוס מים, ולכן בשעת הסעודה שכולם רגילים לשתות, לית לן בה.

ודין שתית מים שווה לדין משקאות קלים המכילים מים וצבע מאכל, וכך הובא בפסקי תשובות (שם).

ודין משקה ששתיים יותר לשם תענוג וכבוד, כגון משקה תה או קפה, כתב (שם) שאין קפידא לשתותם בפני רבים, וכן ראינו את גדולי הדורות שלא הקפידו בשתיית תה או בקפה.

למעשה כתב בברכי יוסף (סק"ג) שהאידנא אין נוהגים להקפיד על הלכה זו ושותים מים ושאר משקין בפני רבים, בין בשעת הסעודה ובין שלא בשעת הסעודה, וכן עמא דבר, וכך כתב הכף החיים (סקי"ח).

וכך הסכים בילקוט יוסף (שם) המנהג פשוט לשתות מים ושאר משקאות בפני רבים, בין בתוך הסעודה ובין שלא בתוך הסעודה.

תוכן עניינים
מועצה דתית יהוד

דרושים משגיחי כשרות

בס"ד
למועצה הדתית הרבנות הראשית יהוד – מונסון
דרושים משגיחי כשרות
עם ניסיון ועם תעודת הכשרה בתוקף של הרבנות הראשית או – מוסד מוסמך מטעם הרבנות הראשית.

בדבר פרטים יש להעביר קורות חיים + תעודה בתוקף.
קו"ח עד לתאריך יא בכסלו תשפד 24.11.23

אהבתם? שתפו!
עסקים מומלצים באינדקס אנ"ש

זאבי עורכי דין

עורכי דין

נטלי & בוריס מטבחי בוטיק

ריהוט

רפאל גבע – בדק בית

בדק בית
תכנים חדשים שעלו לאתר
מה מברכים על גלידה או ארטיק?

על גלידה יש לברך 'שהכל נהיה בדברו'. לענין ברכה אחרונה, לדעת בני אשכנז יש לברך עליו 'בורא נפשות', ולדעת בני ספרד אין לברך עליו. בביאור

סעודת חנוכה

להלכה: סעודת חנוכה היא רשות ולא חובה, מכל מקום יש מצווה לעשות סעודת הודאה לה' יתברך ולפרסם שמו, יחשב הסעודה לסעודת מצווה. ונהגו לאכול מאכלי

הלכות ראש חודש

הכרזת ראש חודש במגן אברהם בשם היראים, וכן כתב המשנה ברורה (סימן תי"ז הלכה א') מנהג קדמונינו לברך את החודש בשבת שלפני ראש חודש, וכתב

מה מברכים על ערמונים?

להלכה: ערמונים ברכתם 'שהכל נהיה בדברו'. בביאור הדברים: ערמונים, כתב החזון עובדיה (עמוד ק"מ) לברך עליו 'בורא פרי העץ', לפי שנאכלים כך להרבה בני אדם.

האם מותר לבקר חולים בשבת?

להלכה: מותר מעיקר הדין ללכת לבקר את החולה בשבת, אמנם לכתחילה אין לעשות כן, רק אם כבר ביקר אותו ביום חול, או אם היה טרוד

Translate »

נֵצַח יִשְׂרָאֵל לֹא יְשַׁקֵּר

כתיבת ספר תורה לעילוי נשמת הנרצחים

בדמעות ובלב שבור אנו מתחילים בכתיבת ספר תורה לעילוי נשמת נרצחי טבח שמחת תורה תשפ"ד

לזכרם של כל אותם נרצחים, שמקומם איתנו בלב כל הזמן. למען נזכור ולא נשכח. למען נעלה את נשמתם הכי גבוה תחת כיסא הכבוד.