מה מברכים קודם ברכת ליישב בסוכה או ברכת המוציא?

להלכה: בשאר הימים בסוכות (למעט בשבתות ויום טוב שיש לברך ליישב בסוכה מיד לאחר הקידוש קודם ברכת המוציא) נהגו להקדים ברכת המוציא ואחר מכן ברכת ליישב בסוכה.

ויש נוהגים להקדים את ברכת ליישב בסוכה, ויש להם על מה שיסמכו.

בביאור הדברים:

השולחן ערוך (סימן תרמ"ג הלכה ג') "בשאר ימים מברך על הסוכה קודם ברכת המוציא, ונוהגים לברך על הסוכה אחר ברכת המוציא קודם שיטעם".

ובביאור המחלוקת, מובא במשנה ברורה (שם) שהסוברים שיש להקדים ברכת ליישב בסוכה, משום שמיד שנכנס חלה עליו דין סוכה וקודם לברכת המוציא שתחול עליו לאחר מכן, והסוברים שיש להקדים ברכת המוציא, משום שעיקר החיוב על מצוות סוכה זה נאמר על האכילה, א"כ יש לנו להסמיך אותה לסעודה ממש, ולא הוי הפסק בין ברכת המוציא לסעודה, משום שצורך סעודה הוא כמו קידוש.

ולמעשה כתב המשנה ברורה (שם) שהעולם נהגו כפי שכתב השולחן ערוך שכך נהגו להקדים ברכת המוציא לברכת ליישב בסוכה, וכך הסכים האור לציון (חלק ד' פרק ל"א אות ג') שיש להקדים ברכת המוציא לברכת ליישב בסוכה.

מאידך הבן איש חי (פרשת האזינו אות ה') כתב ואנחנו בביתנו מזמן עטרת ראשנו הרב הגאון מו"ר זקני רבנו משה חיים ז"ל, מנהגנו לברך ליישב בסוכה קודם ברכת המוציא, וכן עיקר.

והוסיף האור לציון (שם) ויש נוהגים להקדים ברכת ליישב בסוכה קודם ברכת המוציא, יש להם על מה שיסמיכו.

תוכן עניינים
מועצה דתית יהוד

דרושים משגיחי כשרות

בס"ד
למועצה הדתית הרבנות הראשית יהוד – מונסון
דרושים משגיחי כשרות
עם ניסיון ועם תעודת הכשרה בתוקף של הרבנות הראשית או – מוסד מוסמך מטעם הרבנות הראשית.

בדבר פרטים יש להעביר קורות חיים + תעודה בתוקף.
קו"ח עד לתאריך יא בכסלו תשפד 24.11.23

אהבתם? שתפו!
עסקים מומלצים באינדקס אנ"ש

אוטו מור – חלפים לרכב

אביזרים לרכב

שירה אדוני – יועצת משכנתאות ונדל"ן

יועץ משכנתאות

החלקת שיער בירושלים – ליאל פלבני

החלקת שיער, איפור וקוסמטיקה
תכנים חדשים שעלו לאתר
מה מברכים על פטריות?

להלכה: פטריות ברכתם 'שהכל נהיה בדברו'. בביאור הדברים: פטריות גדלים על העצים אך לא יונקים מהעץ אלא מהאוויר הארץ, ולכן ברכתם 'שהכל נהיה בדברו', היות

מה מברכים על פריכיות אורז?

להלכה: פריכיות אורז ברכתם 'בורא פרי האדמה', ויש שכתבו שברכתם 'בורא מיני מזונות' בביאור הדברים: פריכיות אורז, נעשים על ידי התפחה והדבקתם זה לזה בחום,

הדלקת נרות חנוכה בבית הכנסת

להלכה: מדליקים נרות החנוכה בבית הכנסת בברכה משום פרסום הנס, וצריך ליזהר שיהיו בבית הכנסת עשרה אנשים, ויש שכתבו בערב שבת שהזמן דחוק אפשר לברך

הלכות מזוזה

מצוות עשה לכתוב מזוזה, פרשת 'שמע ישראל' ופרשת 'והיה אם שמע', ולקובע אותם על מזוזת הפתח, ככתוב בתורה (דברים פרק ו' פסוק ט') "וכתבתם על

זמן הדלקת נרות חנוכה בערב שבת?

להלכה: ערב שבת קודש, יש להקדים ולהדליק נרות חנוכה מוקדם מהרגיל, לכתחילה יש להדליק כעשרים דקות קודם שקיעת החמה, וכל שהוא בתוך החצי שעה לשקיעה

Translate »

נֵצַח יִשְׂרָאֵל לֹא יְשַׁקֵּר

כתיבת ספר תורה לעילוי נשמת הנרצחים

בדמעות ובלב שבור אנו מתחילים בכתיבת ספר תורה לעילוי נשמת נרצחי טבח שמחת תורה תשפ"ד

לזכרם של כל אותם נרצחים, שמקומם איתנו בלב כל הזמן. למען נזכור ולא נשכח. למען נעלה את נשמתם הכי גבוה תחת כיסא הכבוד.