מה מברכים על קוניאק וערק?

להלכה: חולקים האחרונים מה מברכים על קוניאק וערק, יש שכתבו שיש לברך עליו שהכל נהיה בדברו, ויש חולקים וסוברים שיש לברך עליו בורא פרי הגפן.

מה מברכים על קוניאק וערק? בביאור הדברים:

בספר הליכות ברכות (סימן ר"ב הלכה ז') הקוניאק נעשה מאדי בישול יין או ענבים וצימוקים, וכן גם חלק דנו הפוסקים האם ברכתו הגפן, לפי שזיעת המשקה דינה כמשקה ודין יין לו לכל דבר ונאסר במגע גוי.
או משום שנשתנה במראה בריח ובטעם, אין לו דין יין וברכתו שהכל ולא נאסר במגע גוי, וכן המנהג פשוט דפנים חדשות באו לכאן וברכתו שהכל.
וכן כתב הילקוט יוסף (סימן ר"ב הלכה י"ט) כבר פשט המנהג לברך על הערק והקוניאק ברכת נהיה בדברו, ואף אם נעשו מיין.
ואם הערק או הקוניאק נעשו מיין, וטעה ובירך עליהם בורא פרי הגפן, יצא, אבל אם נעשו מחרובים או מדברים אחרים, טעה ובירך עליהם בורא פרי הגפן, לא יצא.
מאידך דעת החזון איש וכן הגרי"י קניבסקי בספר ארחות רבנו (חלק א' עמוד פ"ו) שיש לברך על הקוניאק וכן שאר כהול, בורא פרי הגפן.

יש לכם שאלות בהלכה? שאלו את הרב.

תוכן עניינים
מועצה דתית יהוד

דרושים משגיחי כשרות

בס"ד
למועצה הדתית הרבנות הראשית יהוד – מונסון
דרושים משגיחי כשרות
עם ניסיון ועם תעודת הכשרה בתוקף של הרבנות הראשית או – מוסד מוסמך מטעם הרבנות הראשית.

בדבר פרטים יש להעביר קורות חיים + תעודה בתוקף.
קו"ח עד לתאריך יא בכסלו תשפד 24.11.23

אהבתם? שתפו!
עסקים מומלצים באינדקס אנ"ש

יין בסביבה

חנות יינות, צ'ולנט

קורס קובול נינג'ה

קורס תכנות, מכללות ולימודים

הגריל המבריק – ניקוי גרילים

ניקוי גרילים
תכנים חדשים שעלו לאתר
מה מברכים על פטריות?

להלכה: פטריות ברכתם 'שהכל נהיה בדברו'. בביאור הדברים: פטריות גדלים על העצים אך לא יונקים מהעץ אלא מהאוויר הארץ, ולכן ברכתם 'שהכל נהיה בדברו', היות

מה מברכים על פריכיות אורז?

להלכה: פריכיות אורז ברכתם 'בורא פרי האדמה', ויש שכתבו שברכתם 'בורא מיני מזונות' בביאור הדברים: פריכיות אורז, נעשים על ידי התפחה והדבקתם זה לזה בחום,

הדלקת נרות חנוכה בבית הכנסת

להלכה: מדליקים נרות החנוכה בבית הכנסת בברכה משום פרסום הנס, וצריך ליזהר שיהיו בבית הכנסת עשרה אנשים, ויש שכתבו בערב שבת שהזמן דחוק אפשר לברך

הלכות מזוזה

מצוות עשה לכתוב מזוזה, פרשת 'שמע ישראל' ופרשת 'והיה אם שמע', ולקובע אותם על מזוזת הפתח, ככתוב בתורה (דברים פרק ו' פסוק ט') "וכתבתם על

זמן הדלקת נרות חנוכה בערב שבת?

להלכה: ערב שבת קודש, יש להקדים ולהדליק נרות חנוכה מוקדם מהרגיל, לכתחילה יש להדליק כעשרים דקות קודם שקיעת החמה, וכל שהוא בתוך החצי שעה לשקיעה

Translate »

נֵצַח יִשְׂרָאֵל לֹא יְשַׁקֵּר

כתיבת ספר תורה לעילוי נשמת הנרצחים

בדמעות ובלב שבור אנו מתחילים בכתיבת ספר תורה לעילוי נשמת נרצחי טבח שמחת תורה תשפ"ד

לזכרם של כל אותם נרצחים, שמקומם איתנו בלב כל הזמן. למען נזכור ולא נשכח. למען נעלה את נשמתם הכי גבוה תחת כיסא הכבוד.