למה לא מתגלחים בספירת העומר?

הגמרא במסכת יבמות (דף ס"ב עמוד ב') "אמרו שנים עשר אלף זוגים תלמידים היו לו לרבי עקיבא מגבת עד אנטיפרס וכולן מתו בפרק אחד מפני שלא נהגו כבוד זה לזה, והיה העולם שמם, עד שבא רבי עקיבא אצל רבותינו שבדרום ושנאה להם רבי מאיר ור' יהודה ור' יוסי ור' שמעון ור' אלעזר בן שמוע, והם העמידו תורה אותה שעה, תנא כולם מתו מפסח ועד עצרת, אמר רב חמא בר אבא ואיתימא ר' חייא בר אבין כולם מתו מיתה רעה, מאי היא אמר ר' נחמן אסכרה".
מבואר שהסיבה שלא מתגלחים בספירת העומר זה משום שאנחנו מתאבלים על אותם תלמידים של ר' עקיבא שמתו, מפני שלא נהגו כבוד אחד לשני.

והסיבה שאנחנו מתאבלים היום על מה שהיה אז?

מבאר הבן יהוידע במסכת יבמות (דף ס"ב) "שיש ללמוד ממנו מוסר השכל, שלא להיות שנאה וקנאה בין זה לזה ולא יהיה אחד מזלזל בכבודו של חברו.
כי הנה תמצא בליל יום טוב של פסח הוא זמן גדלות למעלה בתכלית, ואחר כך בימי העומר זמן קטנות, ואחר כך לאט לאט יחזרו לגדלות בתכלית, שיהיה במוסף של יום טוב השבועות, נמצא אתה למד הגדול לא יגבה לבו על הקטן.
כי אפשר להיות שזה הגדול ירד תכף למדרגה התחתונה, וגם זה הקטן שעתה נראה קטן אפשר שיהיה גדול הרבה, כאשר תמצא תכף אחר הגדלות של יום טוב ראשון של פסח נעשה קטנות, ואחר שנעשה קטנות חזר להיות גדול".

מבואר שהסיבה שלא מתגלחים בספירת העומר ללמד אותנו ולהזכיר לנו על ידי שאנחנו נוהגים שלא להתגלח בימי ספירת העומר, לשמור על הכבוד של אחד השני, ואף לא לזלזל בקטן ממך, שהרי אותו קטן יכול לגדול, וזה למדנו בימי ספירת העומר.

תוכן עניינים
מועצה דתית יהוד

דרושים משגיחי כשרות

בס"ד
למועצה הדתית הרבנות הראשית יהוד – מונסון
דרושים משגיחי כשרות
עם ניסיון ועם תעודת הכשרה בתוקף של הרבנות הראשית או – מוסד מוסמך מטעם הרבנות הראשית.

בדבר פרטים יש להעביר קורות חיים + תעודה בתוקף.
קו"ח עד לתאריך יא בכסלו תשפד 24.11.23

אהבתם? שתפו!
עסקים מומלצים באינדקס אנ"ש

MB תיווך נדל"ן נכסים

תיווך ונדלן

דוקטור לינקדאין

שיווק ופרסום

כאן בשבילכם – מימוש זכויות רפואיות

שירותים ממשלתיים
תכנים חדשים שעלו לאתר
מה מברכים על פטריות?

להלכה: פטריות ברכתם 'שהכל נהיה בדברו'. בביאור הדברים: פטריות גדלים על העצים אך לא יונקים מהעץ אלא מהאוויר הארץ, ולכן ברכתם 'שהכל נהיה בדברו', היות

מה מברכים על פריכיות אורז?

להלכה: פריכיות אורז ברכתם 'בורא פרי האדמה', ויש שכתבו שברכתם 'בורא מיני מזונות' בביאור הדברים: פריכיות אורז, נעשים על ידי התפחה והדבקתם זה לזה בחום,

הדלקת נרות חנוכה בבית הכנסת

להלכה: מדליקים נרות החנוכה בבית הכנסת בברכה משום פרסום הנס, וצריך ליזהר שיהיו בבית הכנסת עשרה אנשים, ויש שכתבו בערב שבת שהזמן דחוק אפשר לברך

הלכות מזוזה

מצוות עשה לכתוב מזוזה, פרשת 'שמע ישראל' ופרשת 'והיה אם שמע', ולקובע אותם על מזוזת הפתח, ככתוב בתורה (דברים פרק ו' פסוק ט') "וכתבתם על

זמן הדלקת נרות חנוכה בערב שבת?

להלכה: ערב שבת קודש, יש להקדים ולהדליק נרות חנוכה מוקדם מהרגיל, לכתחילה יש להדליק כעשרים דקות קודם שקיעת החמה, וכל שהוא בתוך החצי שעה לשקיעה

Translate »

נֵצַח יִשְׂרָאֵל לֹא יְשַׁקֵּר

כתיבת ספר תורה לעילוי נשמת הנרצחים

בדמעות ובלב שבור אנו מתחילים בכתיבת ספר תורה לעילוי נשמת נרצחי טבח שמחת תורה תשפ"ד

לזכרם של כל אותם נרצחים, שמקומם איתנו בלב כל הזמן. למען נזכור ולא נשכח. למען נעלה את נשמתם הכי גבוה תחת כיסא הכבוד.