האם מותר לבלוע כדור [גלולה] ביום כיפור?

אדם שנפל למשכב מחמת כאבי ראש חזקים או כאבים אחרים, ומוגדר כחולה שאין בו סכנה, כתב האור לציון (חלק ד' פרק ט"ו הלכה ח') שמותר לו לבלוע גלולות מרה ביום הכיפורים בלא מים, משום שמבואר בשו"ע (סימן תרי"ב הלכה ו') שאוכלים שאינם ראויים לאכילה אין איסורם אלא מדרבנן.

ואם אינו יכול לבלוע אותם רק עם מים, כתב (שם) שיקח מים שמעורב בהם דבר מר באופן שאין המים ראויים לשתייה, וישתה עמהם את הגלולה.

וכן הסכים הגרי"ש אלישיב (אשרי האיש חלק ג' פרק כ"ג אות כ"ג) שם אינו יכול ליטול את הגלולה בלא מים, יכול ליטלה עם מים מרים כגון על ידי שיערב בהם סבון וכדומה, אולם אין צריך שיהיה טעם המים פגום עד כדי גרימת בחילה.

תוכן עניינים
מועצה דתית יהוד

דרושים משגיחי כשרות

בס"ד
למועצה הדתית הרבנות הראשית יהוד – מונסון
דרושים משגיחי כשרות
עם ניסיון ועם תעודת הכשרה בתוקף של הרבנות הראשית או – מוסד מוסמך מטעם הרבנות הראשית.

בדבר פרטים יש להעביר קורות חיים + תעודה בתוקף.
קו"ח עד לתאריך יא בכסלו תשפד 24.11.23

אהבתם? שתפו!
עסקים מומלצים באינדקס אנ"ש

דוד זפרני – יועץ משכנתאות

יועץ משכנתאות

פרסום ישיר – קורס אפיליאייט

קורסים, קורס אינסטלטורים

SPOT Watches

שעונים, מתנות
תכנים חדשים שעלו לאתר
מה מברכים על גלידה או ארטיק?

על גלידה יש לברך 'שהכל נהיה בדברו'. לענין ברכה אחרונה, לדעת בני אשכנז יש לברך עליו 'בורא נפשות', ולדעת בני ספרד אין לברך עליו. בביאור

סעודת חנוכה

להלכה: סעודת חנוכה היא רשות ולא חובה, מכל מקום יש מצווה לעשות סעודת הודאה לה' יתברך ולפרסם שמו, יחשב הסעודה לסעודת מצווה. ונהגו לאכול מאכלי

הלכות ראש חודש

הכרזת ראש חודש במגן אברהם בשם היראים, וכן כתב המשנה ברורה (סימן תי"ז הלכה א') מנהג קדמונינו לברך את החודש בשבת שלפני ראש חודש, וכתב

מה מברכים על ערמונים?

להלכה: ערמונים ברכתם 'שהכל נהיה בדברו'. בביאור הדברים: ערמונים, כתב החזון עובדיה (עמוד ק"מ) לברך עליו 'בורא פרי העץ', לפי שנאכלים כך להרבה בני אדם.

האם מותר לבקר חולים בשבת?

להלכה: מותר מעיקר הדין ללכת לבקר את החולה בשבת, אמנם לכתחילה אין לעשות כן, רק אם כבר ביקר אותו ביום חול, או אם היה טרוד

Translate »

נֵצַח יִשְׂרָאֵל לֹא יְשַׁקֵּר

כתיבת ספר תורה לעילוי נשמת הנרצחים

בדמעות ובלב שבור אנו מתחילים בכתיבת ספר תורה לעילוי נשמת נרצחי טבח שמחת תורה תשפ"ד

לזכרם של כל אותם נרצחים, שמקומם איתנו בלב כל הזמן. למען נזכור ולא נשכח. למען נעלה את נשמתם הכי גבוה תחת כיסא הכבוד.