האם חייבים לקיים יחסי אישות אחרי המקווה?

השולחן ערוך (בסימן מ' הלכה א') כתב "וכל אדם צריך לפקוד את אשתו בליל טבילתה".
מבואר שיש חיוב לקיים חיי אישות לאחר הטבילה, וזה צואת ר' יהודה החסיד שיש חיוב לפקוד את האישה לאחר טבליתה.
בספרת טהרת הבית (בחלק ג' עמוד רע"ט) כותב שכל הצוואה שלו זה רק שיש לו אפשרות ולא רוצה לפקוד, אבל במקום שאינו יכול לפקוד, בזה לא נאמר צוואת של ר' יהודה החסיד.

חשיבות הטבילה בזמנה

אין לדחות הטבילה אלא מאונס, ויש לעשות שאלת חכם.
אמרו חז"ל במסכת עירובין (דף ס"ג ע"ב) יהושע בן נון נענש להיות ערירי, בגלל שביטל את ישראל ממצוות פריה ורביה לילה אחד.
ולכן אישה הטובלת בזמנה מקיימת את מצוות הטהרה בשלמותה, זהו חיובה כלפי שמים וגם כלפי בעלה, היות והאישה נעשית חומה (שמירה) לבעלה, לבל ייכשל בעבירה או בהרהורי עבירה.
וגם אם יש מחלוקת ביניהם לא תמנע מטבילתה, ועליה לעשות מאמץ להתפייס אם בעלה, וכן עליו לעשות מאמץ להתפייס אייתה, וחמור מאוד להשתמש בטבילה כאמצעי ענישה לבעלה.
מובא בספרים הקדושים, על אישה שנהגה לעשות מסחר בטבילתה, אם קנה לה בעלה טבלה אם לא קנה לה בעלה לא טבלה, לאחר פטירתה באה בחלום לאשת הרב, ואמרה לה לפרסם בין כל נשות העיר, שעל כל פעם שהענישה את בעלה על ידי דחית הטבילה, הטבילו אותה במקווה של אש.
מבואר גודל החיוב של מצוות טבילה בזמנה.

יש לך שאלות בהלכה? שאלו את הרב.

תוכן עניינים
מועצה דתית יהוד

דרושים משגיחי כשרות

בס"ד
למועצה הדתית הרבנות הראשית יהוד – מונסון
דרושים משגיחי כשרות
עם ניסיון ועם תעודת הכשרה בתוקף של הרבנות הראשית או – מוסד מוסמך מטעם הרבנות הראשית.

בדבר פרטים יש להעביר קורות חיים + תעודה בתוקף.
קו"ח עד לתאריך יא בכסלו תשפד 24.11.23

אהבתם? שתפו!
עסקים מומלצים באינדקס אנ"ש

אבינדב מורי – תת מודע ושחרור חסמים

NLP ותת מודע, בריאות ורפואה

ענת דקל עו"ד

עורכי דין

זאבי עורכי דין

עורכי דין
תכנים חדשים שעלו לאתר
מה מברכים על פטריות?

להלכה: פטריות ברכתם 'שהכל נהיה בדברו'. בביאור הדברים: פטריות גדלים על העצים אך לא יונקים מהעץ אלא מהאוויר הארץ, ולכן ברכתם 'שהכל נהיה בדברו', היות

מה מברכים על פריכיות אורז?

להלכה: פריכיות אורז ברכתם 'בורא פרי האדמה', ויש שכתבו שברכתם 'בורא מיני מזונות' בביאור הדברים: פריכיות אורז, נעשים על ידי התפחה והדבקתם זה לזה בחום,

הדלקת נרות חנוכה בבית הכנסת

להלכה: מדליקים נרות החנוכה בבית הכנסת בברכה משום פרסום הנס, וצריך ליזהר שיהיו בבית הכנסת עשרה אנשים, ויש שכתבו בערב שבת שהזמן דחוק אפשר לברך

הלכות מזוזה

מצוות עשה לכתוב מזוזה, פרשת 'שמע ישראל' ופרשת 'והיה אם שמע', ולקובע אותם על מזוזת הפתח, ככתוב בתורה (דברים פרק ו' פסוק ט') "וכתבתם על

זמן הדלקת נרות חנוכה בערב שבת?

להלכה: ערב שבת קודש, יש להקדים ולהדליק נרות חנוכה מוקדם מהרגיל, לכתחילה יש להדליק כעשרים דקות קודם שקיעת החמה, וכל שהוא בתוך החצי שעה לשקיעה

Translate »

נֵצַח יִשְׂרָאֵל לֹא יְשַׁקֵּר

כתיבת ספר תורה לעילוי נשמת הנרצחים

בדמעות ובלב שבור אנו מתחילים בכתיבת ספר תורה לעילוי נשמת נרצחי טבח שמחת תורה תשפ"ד

לזכרם של כל אותם נרצחים, שמקומם איתנו בלב כל הזמן. למען נזכור ולא נשכח. למען נעלה את נשמתם הכי גבוה תחת כיסא הכבוד.