האם אקמול כשר לפסח?

להלכה: חולה שנפל למשכב, ויש כמה גדרים בזה, כגון שהחום שלו הגיע לשלושים ושמונה מעלות, מותר לו לקחת כדור אקמול, או שאר כדורים, שגם אם נאמר שיש בו חמץ, מכל מקום כבר נפסל לאכילת כלב ולכן מותר.
אבל הסובל מכאבי ראש או שאר כאבים שאינם מוגדרים כחולה שנפל למשכב, יש להימנע מלקחת כדורים אלו, כי אחרי הכול הם עשויים לאכילה.

האם אקמול ושאר כדורים כשרים לפסח? בביאור הדברים:

הילקוט יוסף (תמ"ז הלכה ג') כתב טבליות וכדורי הרגעה, נגד מיחושי וכאב שינים, מותר להשתמש בהם בפסח, אפילו יש בהם תערובת חמץ [עמילן של חיטה], כל שטעם פגום וכבר נפסלו מאכילת הכלב קודם הפסח, ובולעים אותם כמות שהם.
ומה טוב לבקש מהרופא בעת רישום התרופות [רצפט] שירשום לו תרופות שאינן מכילות חשש חמץ כתחליף לאלה שיש בהם חשש תערובת חמץ.
ובזמנינו רוב הטבליות עשויות ללא חמץ כלל, אלא עשויות עם עמילן הנעשה מקטניות, [ואפילו המיעוט שמעורב בהם חמץ, החמץ נפסל מאכילת כלב לפני פסח] ולכן, בוודאי שיש להתיר לחולה שאין בו סכנה לקחת אותם, וחלילה לחולה כזה להחמיר על עצמו ולהפסיק לקחת כדורים הנחוצים לו על פי הוראת רופא מומחה במשך הפסח, ובפרט שיש חשש הכי קטן שהוא יגיע על ידי זה למצב אפילו של ספק של פיקוח נפש.
ואם נזקק לתרופות בפסח עצמו, מותר לקנות מבית מרקחת של גוי תרופות שיש בהם חמץ ונפסלו מאכילת כלב.
וכל זה בחולה שחלה כל גופו, ואף על פי שאין בו סכנה, אבל אם הוא מיחוש בעלמא, אין להתיר.

כדורי מציצה

וטבליות שמוצצים אותם והטעם שלהם טוב, אסור למצוץ מהם בפסח לרפואת דלקת גרון וכיוצא בזה, אלא אם כן נתברר שנעשו בעמילן של תירס או של תפוחי אדמה.
וכן כתב בספר הליכות מועד (פרק ד' סימן ד' אות ג') תרופות שאין בהם טעם וכפי רוב התרופות המצויות כיום שאינם ראויים לאכילה לרוב בני אדם, מותר לחולה שאין בו סכנה לבלוע אותם, וגדר חולה שאין בו סכנה היינו שנפל למשכב מחמת חוליו, או שנחלש חולשת סמרטוט, או יותר משלושים ושמונה מעלות חום.
אך למי שיש מיחושים בראש, כגון כאבי ראש וכדומה ולא מוגדר כחולה, אין לו ליטול אותם, משום שרק לחולה התירו, ואף שפסול מאכילת כלב, מכל מקום שנחשב הדבר כאכילה ואסור, ורק לחולה היתרו, כי אכילה ללא הנאה האסורה רק מדרבנן.
מכל מקום מותר לו להשאיר את התרופה בבית, וכן אין צריך למכור אותה לגוי, משום שהוא אינו ראוי לאכילת כלב.
יש לכם שאלות נוספות? שאלו את הרב

תוכן עניינים
מועצה דתית יהוד

דרושים משגיחי כשרות

בס"ד
למועצה הדתית הרבנות הראשית יהוד – מונסון
דרושים משגיחי כשרות
עם ניסיון ועם תעודת הכשרה בתוקף של הרבנות הראשית או – מוסד מוסמך מטעם הרבנות הראשית.

בדבר פרטים יש להעביר קורות חיים + תעודה בתוקף.
קו"ח עד לתאריך יא בכסלו תשפד 24.11.23

אהבתם? שתפו!
עסקים מומלצים באינדקס אנ"ש

אלמה כספות

ריהוט, ריהוט לבית כנסת

ד”ר פנחס שמעונוב – רפואת שיניים

מרפאת שיניים, בריאות ורפואה

נווה שאנן – בנייה ושיפוצים

בנייה ושיפוצים
תכנים חדשים שעלו לאתר
מה מברכים על גלידה או ארטיק?

על גלידה יש לברך 'שהכל נהיה בדברו'. לענין ברכה אחרונה, לדעת בני אשכנז יש לברך עליו 'בורא נפשות', ולדעת בני ספרד אין לברך עליו. בביאור

סעודת חנוכה

להלכה: סעודת חנוכה היא רשות ולא חובה, מכל מקום יש מצווה לעשות סעודת הודאה לה' יתברך ולפרסם שמו, יחשב הסעודה לסעודת מצווה. ונהגו לאכול מאכלי

הלכות ראש חודש

הכרזת ראש חודש במגן אברהם בשם היראים, וכן כתב המשנה ברורה (סימן תי"ז הלכה א') מנהג קדמונינו לברך את החודש בשבת שלפני ראש חודש, וכתב

מה מברכים על ערמונים?

להלכה: ערמונים ברכתם 'שהכל נהיה בדברו'. בביאור הדברים: ערמונים, כתב החזון עובדיה (עמוד ק"מ) לברך עליו 'בורא פרי העץ', לפי שנאכלים כך להרבה בני אדם.

האם מותר לבקר חולים בשבת?

להלכה: מותר מעיקר הדין ללכת לבקר את החולה בשבת, אמנם לכתחילה אין לעשות כן, רק אם כבר ביקר אותו ביום חול, או אם היה טרוד

Translate »

נֵצַח יִשְׂרָאֵל לֹא יְשַׁקֵּר

כתיבת ספר תורה לעילוי נשמת הנרצחים

בדמעות ובלב שבור אנו מתחילים בכתיבת ספר תורה לעילוי נשמת נרצחי טבח שמחת תורה תשפ"ד

לזכרם של כל אותם נרצחים, שמקומם איתנו בלב כל הזמן. למען נזכור ולא נשכח. למען נעלה את נשמתם הכי גבוה תחת כיסא הכבוד.