האם אומרים הלל בפורים?

הדין הוא שלא אומרים הלל בפורים, על אף שהוא יום שמחה, כפי מבואר בשולחן ערוך בהלכות פורים (בסימן תרצ"ג הלכה ג') "אין קורין בו הלל ואין נופלים על פניהם".
מבואר שבפורים לא אומרים הלל.

צריך להבין למה לא אומרים הלל בפורים?

הגמרא במגילה דף י"ד: מביאה את שיטת רבא, משום שבהלל אנחנו אומרים הללו עבדי ה', אם כן ביציאת מצרים אנחנו אומרים הללו עבדי ה' ולא עבדי פרעה, אבל בפורים אי אפשר לומר זאת, משום שאנחנו עדיין עבדי אחשוורוש.
עוד טעם נאמר בגמרא שיטת רב נחמן קריאת המגילה זה הלל.
הבן יהוידע שם, שואל מה שונה פסח שבו אנחנו אומרים את הגדה של פסח, וקריאת הגדה לא נחשבת כמו שאמר הלל, ואילו במגילת אסתר עצם אמירה של המגילה נחשבת להלל.
מבאר הבן יהוידע שבמגילת אסתר מקורו הוא מהכתובים אם כן בזה נחשב כאילו קראה את הלל ממש, אבל הגדה של פסח אין המקור שלה מהכתובים אלא הם מדרשי חז"ל, ובזה לא אומרים שעצם האמירה של הגדה של פסח נחשב כאילו קראה את הלל.

האם אומרים הלל בחנוכה?
יש לך שאלה? שאל את הרב.

תוכן עניינים
מועצה דתית יהוד

דרושים משגיחי כשרות

בס"ד
למועצה הדתית הרבנות הראשית יהוד – מונסון
דרושים משגיחי כשרות
עם ניסיון ועם תעודת הכשרה בתוקף של הרבנות הראשית או – מוסד מוסמך מטעם הרבנות הראשית.

בדבר פרטים יש להעביר קורות חיים + תעודה בתוקף.
קו"ח עד לתאריך יא בכסלו תשפד 24.11.23

אהבתם? שתפו!
עסקים מומלצים באינדקס אנ"ש

ZE LAB – מעבדה לשחזור מידע

מחשבים ומעבדות תיקון

החלקת שיער בירושלים – ליאל פלבני

החלקת שיער, איפור וקוסמטיקה

פרסום ישיר – קורס אפיליאייט

קורסים, קורס אינסטלטורים
תכנים חדשים שעלו לאתר
מה מברכים על פטריות?

להלכה: פטריות ברכתם 'שהכל נהיה בדברו'. בביאור הדברים: פטריות גדלים על העצים אך לא יונקים מהעץ אלא מהאוויר הארץ, ולכן ברכתם 'שהכל נהיה בדברו', היות

מה מברכים על פריכיות אורז?

להלכה: פריכיות אורז ברכתם 'בורא פרי האדמה', ויש שכתבו שברכתם 'בורא מיני מזונות' בביאור הדברים: פריכיות אורז, נעשים על ידי התפחה והדבקתם זה לזה בחום,

הדלקת נרות חנוכה בבית הכנסת

להלכה: מדליקים נרות החנוכה בבית הכנסת בברכה משום פרסום הנס, וצריך ליזהר שיהיו בבית הכנסת עשרה אנשים, ויש שכתבו בערב שבת שהזמן דחוק אפשר לברך

הלכות מזוזה

מצוות עשה לכתוב מזוזה, פרשת 'שמע ישראל' ופרשת 'והיה אם שמע', ולקובע אותם על מזוזת הפתח, ככתוב בתורה (דברים פרק ו' פסוק ט') "וכתבתם על

זמן הדלקת נרות חנוכה בערב שבת?

להלכה: ערב שבת קודש, יש להקדים ולהדליק נרות חנוכה מוקדם מהרגיל, לכתחילה יש להדליק כעשרים דקות קודם שקיעת החמה, וכל שהוא בתוך החצי שעה לשקיעה

Translate »

נֵצַח יִשְׂרָאֵל לֹא יְשַׁקֵּר

כתיבת ספר תורה לעילוי נשמת הנרצחים

בדמעות ובלב שבור אנו מתחילים בכתיבת ספר תורה לעילוי נשמת נרצחי טבח שמחת תורה תשפ"ד

לזכרם של כל אותם נרצחים, שמקומם איתנו בלב כל הזמן. למען נזכור ולא נשכח. למען נעלה את נשמתם הכי גבוה תחת כיסא הכבוד.