הלכות קריאת שמע על המיטה

השולחן ערוך (סימן רל"ט הלכה א') קורא על מיטתו פרשה ראשונה של שמע ומברך המפיל חבלי שינה על עיני וכו".

המשנה ברורה (סימן קטן א') כותב וטוב לומר תמיד כל קריאת שמע, שהיא רמ"ח תבות לשמור על רמ"ח אבריו.

הילקוט יוסף (שם הלכה ד') כותב הקורא קריאת שמע על המיטה, עדיף שיסיים "ה' אלוקיכם אמת" כדי להשלים למניין רמ"ח איברים, מאשר יקדים לומר "אל מלך נאמן" קודם קריאת שמע, ומנהגינו פשוט שאומרים ג' פרשיות של קריאת שמע, גם בקריאת שמע שעל המיטה, ובפרט אם התפללו ערבית מבעוד יום.

הרמ"א (שם) כותב "ויקרא קריאת שמע סמוך למיטתו, ואין אוכלים ושותים ולא מדברים אחר קריאת שמע שעל מיטתו אלא יישן מיד, שנאמר "אמרו בלבבכם ודמו סלה".

ואם תאב לשתות או לדבר איזה עניין נחוץ, כתב במשנה ברורה שנראה שמותר, אך יחזור ויקרא קריאת שמע.

אכן אם כבר אמר ברכת המפיל יזהר בזה, כי יפסיק בין הברכה לשינה, ובדיעבד אם הפסיק, כתב הגר"ח קניבסקי  בספר אישי ישראל (תשובה רפ"ג) שאינו חוזר ומברך, כיון שדבר זה תלוי במחלוקת, שלדעת הסוברים שהברכה נתקנה על מנהגו של עולם מותר להפסיק.

הילקוט יוסף (שם הלכה א') חולק וכתב יש להשתדל בכל עוז שלא להפסיק בדיבור בין הברכה לשינה, ואם תאב לשתות אחר שבירך המפיל, רשאי לברך ברכת הנהנין בלא כל חשש, וכן יש להקל לדבר דיבור נחוץ, כגון להשתיק את הילד, או לברך ברכת אשר יצר אם הוצרך לנקביו לאחר שבירך המפיל.

וכן מי שבירך ברכת המפיל, ואביו או אמו שאלוהו איזו שאלה, והוכרח לענות להם, רשאי לענות להם משום מצוות כיבוד אב ואם.

ואם צריך לשמש מיטתו, כתב המשנה ברורה (סימן קטן ה') ירחץ עצמו מהשכבת זרע שעליו ויטול ידיו ואחר כך יקרא, ולפחות יאמר ברכת המפיל ושמע אחר התשמיש.

תוכן עניינים
מועצה דתית יהוד

דרושים משגיחי כשרות

בס"ד
למועצה הדתית הרבנות הראשית יהוד – מונסון
דרושים משגיחי כשרות
עם ניסיון ועם תעודת הכשרה בתוקף של הרבנות הראשית או – מוסד מוסמך מטעם הרבנות הראשית.

בדבר פרטים יש להעביר קורות חיים + תעודה בתוקף.
קו"ח עד לתאריך יא בכסלו תשפד 24.11.23

אהבתם? שתפו!
עסקים מומלצים באינדקס אנ"ש

עורך דין ומגשר – אפיק פריד

עורכי דין

בראשית אנרגיה – תדלוק מסחרי

אנרגיה ודלק

חגית ורד – טיפול זוגי

בריאות ורפואה, רפואה אלטרנטיבית
תכנים חדשים שעלו לאתר
מה מברכים על פטריות?

להלכה: פטריות ברכתם 'שהכל נהיה בדברו'. בביאור הדברים: פטריות גדלים על העצים אך לא יונקים מהעץ אלא מהאוויר הארץ, ולכן ברכתם 'שהכל נהיה בדברו', היות

מה מברכים על פריכיות אורז?

להלכה: פריכיות אורז ברכתם 'בורא פרי האדמה', ויש שכתבו שברכתם 'בורא מיני מזונות' בביאור הדברים: פריכיות אורז, נעשים על ידי התפחה והדבקתם זה לזה בחום,

הדלקת נרות חנוכה בבית הכנסת

להלכה: מדליקים נרות החנוכה בבית הכנסת בברכה משום פרסום הנס, וצריך ליזהר שיהיו בבית הכנסת עשרה אנשים, ויש שכתבו בערב שבת שהזמן דחוק אפשר לברך

הלכות מזוזה

מצוות עשה לכתוב מזוזה, פרשת 'שמע ישראל' ופרשת 'והיה אם שמע', ולקובע אותם על מזוזת הפתח, ככתוב בתורה (דברים פרק ו' פסוק ט') "וכתבתם על

זמן הדלקת נרות חנוכה בערב שבת?

להלכה: ערב שבת קודש, יש להקדים ולהדליק נרות חנוכה מוקדם מהרגיל, לכתחילה יש להדליק כעשרים דקות קודם שקיעת החמה, וכל שהוא בתוך החצי שעה לשקיעה

Translate »

נֵצַח יִשְׂרָאֵל לֹא יְשַׁקֵּר

כתיבת ספר תורה לעילוי נשמת הנרצחים

בדמעות ובלב שבור אנו מתחילים בכתיבת ספר תורה לעילוי נשמת נרצחי טבח שמחת תורה תשפ"ד

לזכרם של כל אותם נרצחים, שמקומם איתנו בלב כל הזמן. למען נזכור ולא נשכח. למען נעלה את נשמתם הכי גבוה תחת כיסא הכבוד.