האם צריך לאפות חלות בערב שבת?

המנהג לאפות חלות בערב שבת וערב יו"ט וחומרתו

ישנו מנהג ללוש חלות בערב שבת ובערב יו"ט בבית (רמ"א, מג"א, סידור יעב"ץ ועוד) ויש לו כמה טעמים, חלק מהם עניינם הוא משום כבוד שבת ויו"ט וישנו טעם נוסף כדי לתקן הפגם של אדם הראשון הקרוי חלתו של עולם.

זמן האפייה, בערב שבתמלכתחילה הינו ביום שישי, בשעות היום. ובשעת דחק גדול, עדיף שתעשה בחמישי, מאשר שלא תעשה. אבל בערב יו"ט – אין קפידא שתעשה ביום של ערב יו"ט ויכולה לעשות מהלילה שלפניו.

אם אופה בבית ומשלימה עם עוד חלות מהמאפיה, יכולה לעשות כך ללא חשש (שו"ת חלקת יעקב ח"א סימן נ"ט).

ישנה חשיבות גדולה למנהג זה וכתב על כך הרמ"א שאין לשנותו, בביאור הלכה מתרעם על כך שיש בעוונותינו נשים שהפסיקו המנהג וממעיטות כבוד שבת ע"י כך.

בערב שבת ישנה הקפדה, שהאפיה תהיה בעיסה שיש בה שיעור של הפרשת חלה בברכה כדי לתקן החטא של אדה"ר, ושיעור הפרשת חלה בברכה הוא לדעת החזו"א 2.250 גרם ולדעת ר"ח נאה 1,660 גרם [ולדעת שו"ת יחווה דעת השיעור המדויק של ר"ח נאה הוא 1,666.5 ומקובל להחמיר כהחזו"א (פוסקי זמננו) אולם בילקוט יוסף נקט שהשיעור המדויק שראוי להפרשת חלה הוא 1,560 גרם]

אם אין לה שימוש בכמות כה גדולה של הפרשת חלה מוטב שתאפה בשבוע אחד כשיעור הפרשת חלה ותקפיא את הנותר לשבתות אחרות (שו"ת שרגא המאיר). אך תיזהר שלא להקפיא חלק מהכמות בעודה בצק, כי לא יצטרפו שני החלקים לשיעור חלה ותהיה הברכה של הפרשת החלה ברכה לבטלה (­שש"כ).

בשו"ת אור לציון כתב, שבזמננו שיש חלות טריות וטעימות ומיוחדות בטיבן ממאפיות שונות, ניתן יותר לסמוך שאפשר לקנות ויש שהתרעמו על קולת האור לציון (שו"ת משנה הלכות וכן דעת שו"ת משנת יוסף).

בילקוט יוסף כתב שנכון מאוד לנהוג מנהג זה אם אפשר. וגם כיום שהמאפיות עושות חלות מיוחדות לשבת, יש מצוה ללוש עיסה בבית ולהפריש ממנה חלה בערב שבת ואין נכונים לדינא דברי הפוסק להקל לקנות בזמננו ממאפיות.

אם יש לה סיבה טובה, כגון שיש ריבוי מלאכות, או שיום שישי קצר ולא מספיקה, או שהיא אישה חלושה, או מעוברת ויולדת, אפשר להקל ואדרבה שלום בית עדיף (שו"ת משנת יוסף).

הטעמים למנהג אפית החלות בערב שבת ובערב יו"ט

  • הרמ"א כתב שהמנהג הוא משום כבוד שבת (רוב האחרונים נקטו שכוונתו כפשוטו, אולם המג"א נקט, שקפידת הרמ"א היתה שלא יהיה פת עכו"ם וכוונת הרמ"א לומר שצריך שיאכל החלה בטהרה ובזה מוסיף לכבוד שבת, יעויי"ש. אבל מביא טעם אחר לכך שצריך להכין חלות בערב שבת)

ניתן לקיים את העניין שבטעם זה גם בהכנת תבשילים אחרים שיבשלם בביתו בערב שבת (ר"נ קרליץ).

  • טעם נוסף ללישה בערב שבת כדי שיהיו טריים וחמים כלחם הפנים שהיה נעשה בערב שבת (סידור יעב"ץ).

מטעם זה כתב הט"ז שתניח החלות מיד בגמר האפיה על השולחן במקום הסעודה כפי שהיו עושים בלחם הפנים (שו"ת דברי ישראל והחת"ס היה נוהג להקפיד על כך)

  • טעם נוסף ללישה בערב שבת הוא משום שיש עניין לעשות הפרשת חלה בערב שבת, כי בהפרשת חלה הוא מתקן את חטא אדם הראשון שהיה ביום יצירתו בערב שבת (מג"א ומשנה ברורה).
  • האחרונים מביאים סמך למנהג זה ממעשה המובא בגמרא, שהיה מעשה בביתו של רבי חנינא, שהיה עני מרוד והיתה ביתו מסיקה כל יום שישי את התנור, כדי ששכנותיה יחשבו שאופה חלות לשבת ולא יבחינו בעניות הגדולה שלהם. מתוך המעשה רואים, מה הוא המצב הנורמלי והבסיסי שהיה אצלם, שבכל בית היו אופים חלות כל ערב שבת לכבוד שבת קודש (מג"א).

לפי הטעם השני והשלישי, כשמכינה החלה לא תעשה מהלילה, כדי להרוויח שתתקן את חטא אדם הראשון ביום שישי, שבו היה החטא וגם שיהיה דומה ללחם הפנים. אולם בערב יו"ט, שיש רק את הטעם הראשון, של כבוד שבת ויו"ט, יכולה ללוש הבצק ולאפות החלות עוד מהלילה.

סגולות ועניינים בשעה שעושה הפרשת חלה

מצות 'הפרשת חלה' הינה מצוה גדולה מאוד בחשיבותה והיא אחת משלושת המצוות החשובות שהנשים נתחייבו בהם (חלה, נידה והדלקת הנר, משנה – במה מדליקין).

וכתוב על מצוה זו שבזכותה של מצות 'חלה', זכו ישראל לרשת את הארץ (ילקוט שמעוני פ' שלח).

עוד כתוב על כך, שבזכות מצוה זו, תהיה מצויה ברכה בפרנסה (שבת לב:).

עוד נאמר על מצוה זו שהיא סגולה ללידה קלה (ע"פ המשנה)

וכתוב על כך בספרים שזהו עת רצון וזמן מסוגל, שיתקבלו בו הבקשות והתפילות לרצון לפני הבורא יתברך (הגהות מימוניות).

מאת הרב חיים דב רוט-כולל עטרת שלמה אחיסמך

תוכן עניינים
מועצה דתית יהוד

דרושים משגיחי כשרות

בס"ד
למועצה הדתית הרבנות הראשית יהוד – מונסון
דרושים משגיחי כשרות
עם ניסיון ועם תעודת הכשרה בתוקף של הרבנות הראשית או – מוסד מוסמך מטעם הרבנות הראשית.

בדבר פרטים יש להעביר קורות חיים + תעודה בתוקף.
קו"ח עד לתאריך יא בכסלו תשפד 24.11.23

אהבתם? שתפו!
עסקים מומלצים באינדקס אנ"ש

ארכיטקטוב – קורסים והדרכות

קורסים, מכללות ולימודים

ג'וני סטודיו – JonnyStudio

בניית אתרים, שיווק ופרסום

קורקי פור יו – קורקינטים ואופניים חשמליים

אופניים חשמליים
תכנים חדשים שעלו לאתר
מה מברכים על פטריות?

להלכה: פטריות ברכתם 'שהכל נהיה בדברו'. בביאור הדברים: פטריות גדלים על העצים אך לא יונקים מהעץ אלא מהאוויר הארץ, ולכן ברכתם 'שהכל נהיה בדברו', היות

מה מברכים על פריכיות אורז?

להלכה: פריכיות אורז ברכתם 'בורא פרי האדמה', ויש שכתבו שברכתם 'בורא מיני מזונות' בביאור הדברים: פריכיות אורז, נעשים על ידי התפחה והדבקתם זה לזה בחום,

הדלקת נרות חנוכה בבית הכנסת

להלכה: מדליקים נרות החנוכה בבית הכנסת בברכה משום פרסום הנס, וצריך ליזהר שיהיו בבית הכנסת עשרה אנשים, ויש שכתבו בערב שבת שהזמן דחוק אפשר לברך

הלכות מזוזה

מצוות עשה לכתוב מזוזה, פרשת 'שמע ישראל' ופרשת 'והיה אם שמע', ולקובע אותם על מזוזת הפתח, ככתוב בתורה (דברים פרק ו' פסוק ט') "וכתבתם על

זמן הדלקת נרות חנוכה בערב שבת?

להלכה: ערב שבת קודש, יש להקדים ולהדליק נרות חנוכה מוקדם מהרגיל, לכתחילה יש להדליק כעשרים דקות קודם שקיעת החמה, וכל שהוא בתוך החצי שעה לשקיעה

Translate »

נֵצַח יִשְׂרָאֵל לֹא יְשַׁקֵּר

כתיבת ספר תורה לעילוי נשמת הנרצחים

בדמעות ובלב שבור אנו מתחילים בכתיבת ספר תורה לעילוי נשמת נרצחי טבח שמחת תורה תשפ"ד

לזכרם של כל אותם נרצחים, שמקומם איתנו בלב כל הזמן. למען נזכור ולא נשכח. למען נעלה את נשמתם הכי גבוה תחת כיסא הכבוד.