האם עולים לבית קברות בחנוכה

עליה לקברים בחנוכה הדין

מותר לעלות על קברי צדיקים  בימי החנוכה (כף החיים ושו"ת מנחת יצחק).

לאשכנזים מותר לעלות לקבר ביום השבעה, ביום השלושים וביום היארצייט. אך הנוהגים לעשות השכבה, לא יעשוה בימי החנוכה (רוב הפוסקים האשכנזים, ולא כהכף החיים) ולספרדים אין לעלות בימים אלו (ילקוט יוסף ע"פ בית יוסף וכן דעת הבן איש חי).

ואם יש חשש שיבואו לידי בכי, ראוי שלא יעלו (תשובות והנהגות).

הקמת מצבה, שהמנהג לספוד בה, אין לעלות בימי חנוכה וידחו לאחר החנוכה (שו"ת מנחת יצחק).

עליה לקברים בחנוכה הביאור

בימי החנוכה אירעו ניסים גדולים ועצומים לעם ישראל בימי החשמונאים. ותיקנו החכמים שבאותו הדור שיהיו הימים הללו ימי שמחה והלל ומפני כך נאסרו בהספד ובתענית.

לעניין עליה לקברים, כתב בכף החיים, שאין לעלות לקברים בחנוכה, אא"כ מדובר בהשתטחות על קברי צדיקים שמותרת בימי החנוכה ובילקוט יוסף כתב שיש שאוסרים (מועד לכל חי) והמקל יש לו על מי שיסמוך.

וביום היארצייט וכן בימים שעולים בהם בני משפחת הנפטר על קברו, כגון שבעה ושלושים, נחלקו הפוסקים, דעת הכף החיים, שאין לעלות בימי החנוכה (וכן דעת הבן איש חי וכן פסק בילקוט יוסף). אולם דעת הגשר החיים, שעולים בימים אלו, אך אין להספיד ולא לומר את השכבה, אלא יאמרו מזמורי תהילים וקדיש (וכן פסקו רש"ז אויערבך רי"ש אלישיב ור"ש וואזנר)

וכתב על כך בספר תשובות והנהגות, שאם יש חשש שיבואו לידי בכי ומספד, עדיף שיקדימו או יאחרו את העליה לקבר ולא יעלו בימי החנוכה. וברור שאם עולים יזהרו מכך מאוד.

ולעניין הקמת מצבה, כדי לא לבטל המנהג שמספידים לנפטר בעת הקמתה, כתב בשו"ת מנחת יצחק, שידחו את ההקמה לאחר ימי החנוכה.

תוכן עניינים
מועצה דתית יהוד

דרושים משגיחי כשרות

בס"ד
למועצה הדתית הרבנות הראשית יהוד – מונסון
דרושים משגיחי כשרות
עם ניסיון ועם תעודת הכשרה בתוקף של הרבנות הראשית או – מוסד מוסמך מטעם הרבנות הראשית.

בדבר פרטים יש להעביר קורות חיים + תעודה בתוקף.
קו"ח עד לתאריך יא בכסלו תשפד 24.11.23

אהבתם? שתפו!
עסקים מומלצים באינדקס אנ"ש

הגריל המבריק – ניקוי גרילים

ניקוי גרילים

בזאר ז’בוטינסקי – בני ברק

חנות צעצועים, אופנה

עורך דין ומגשר – אפיק פריד

עורכי דין
תכנים חדשים שעלו לאתר
מה מברכים על דגים?

להלכה: על דגים מברכים 'שהכל נהיה בדברו'. בביאור הדברים: על דגים, נפסק בשולחן ערוך (סימן ר"ד הלכה א') על דבר שאין גידולו מן הארץ, כגון

מה מברכים על קרמבו?

להלכה: נחלקו הפוסקים, דעת חלק מהפוסקים לברך ב' ברכות, א: מזונות על הביסקוויט ב: שהכל נהיה בדברו' על הקרם, ויש שסברו שיש לברך עליו רק

מה מברכים על סודה?

להלכה: על משקה המוגז הנקרא סודה יש לברך עליו ברכת 'שהכל נהיה בדברו', ולאחריו 'בורא נפשות רבות'. השותה מי סודה ללא טעמים, כתב בספר הליכות

מה מברכים על גלידה או ארטיק?

על גלידה יש לברך 'שהכל נהיה בדברו'. לענין ברכה אחרונה, לדעת בני אשכנז יש לברך עליו 'בורא נפשות', ולדעת בני ספרד אין לברך עליו. בביאור

סעודת חנוכה

להלכה: סעודת חנוכה היא רשות ולא חובה, מכל מקום יש מצווה לעשות סעודת הודאה לה' יתברך ולפרסם שמו, יחשב הסעודה לסעודת מצווה. ונהגו לאכול מאכלי

Translate »

נֵצַח יִשְׂרָאֵל לֹא יְשַׁקֵּר

כתיבת ספר תורה לעילוי נשמת הנרצחים

בדמעות ובלב שבור אנו מתחילים בכתיבת ספר תורה לעילוי נשמת נרצחי טבח שמחת תורה תשפ"ד

לזכרם של כל אותם נרצחים, שמקומם איתנו בלב כל הזמן. למען נזכור ולא נשכח. למען נעלה את נשמתם הכי גבוה תחת כיסא הכבוד.