האם מותר להפסיק באמצע תפילת שמונה עשרה במקום שיש הפרעה?

הפסק באמצע תפילת שמונה עשרה לצורך, כגון שנשמע אזעקה או שנפל ספר לארץ או תינוק שמפריע לכוונה, ונבאר דינים אלו בהרחבה.

נפל ספר לארץ, המשנה ברורה (סימן צ"ו סעיף קטן ז') נפל ספר על הארץ, ואינו יכול לכוון, מותר להגביהו בסיום הברכה שהוא עומד בה, ואם יכול להמשיך לכוון גם שהספר על הרצפה, לא ירים. וכ"ש שאין לקרוא לאחר להרים את הספר.

ובמקום שהדבר מפריע לכוונתו, מותר לעקור רגליו לצורך זה.

שכח להתפלל אם סידור ונתבלבל באמצע התפילה, כתב המשנה ברורה (שם) שמותר לו ללכת למקום הידוע לקחת סידור, ואם אינו יודע היכן הסידור נמצא, אסור לו לעקור רגליו.

ואם יכול לקרוץ לחברו שיביא לו את הסידור, עדיף מכאשר יעקור רגליו.

שכח סידור ואינו זוכר נוסח על הניסים בעל פה, שאין הדבר לעיכובא, כתב הגר"ח קניבסקי בספר אשי ישראל (בסוף הספר תשובה קי"ד) שיתכן שגם לצורך זה מותר ללכת לארון  לקחת סידור.

עקר רגליו ומצא את הסידור, כתב הגר"ח קניבסקי (שם תשובה קט"ו) שאם אין הדבר מפריע לכוונתו ישאר שם ולא יחזור למקומו, ואם מפריע לכוונתו יכול לחזור למקומו.

תינוק שבוכה ומפריע לכוונתו, כתב המשנה ברורה (סימן ק"ד סעיף קטן א') שמותר לו לרמז בידיו כדי שישתוק ולא יטרדו מתפילתו.

ואם רמז להם ולא הועיל, ואין באפשרותו להתרחק מהם, כתב בספר הליכות שלמה (פרק שמיני אות ה') שמותר לו לגשת אליהם ולהשתיקם, מבלי להפסיק בדיבור.

ראה שבנו התבלבל בתפילתו והדבר מפריע לכוונתו כתב הגר"ח קניבסקי ספר זיכרון שיח (עמוד תר"ט) שמותר לו להפסיק באמצע תפילתו ולהראות לו בתוך הסידור.

אדם שסיים תפילתו וממתין בגללו [כדי לא לעבור לפני המתפלל] והדבר מפריע לכוונתו, כתב הגר"ח קניבסקי (אשי ישראל פרק ל"ב הערה מ"ו) שיכל לרמז לו שיפסע לצדדים.

אדם נכבד שהשליח ציבור ממתין לו, באמירת קדיש או קדושה והדבר מפריע בכוונתו, כתב המשנה ברורה (סימן ק"ד סעיף קטן א') שמותר לו לרמז לשליח ציבור שיתפלל כדרכו.

בזמן מלחמה נשמע אזעקה, והדבר מפריע בכוונתו, כתב בהליכות שלמה (שם) שמותר לו להפסיק באמצע שמונה עשרה ולילך למקומו במלקט, ואם יודע בעצמו שאין הדבר מפריע לכוונתו, מותר לו להמשיך בתפילתו.

ואם על ידי זה אנשים, לא ירצו לעבור בפניו כדי שלא לעבור בפני המתפלל, והדבר גורם למאומה ובהלה, מותר לו ללכת למקום צדדי ולהמשיך להתפלל שם.

העומד בתפילה ומסתפק באיזה דין מענייני התפילה, כגון שנסתפק אם שכח יעלה ויבוא, כתב המשנה ברורה (שם) שמותר לו ללכת למקום מיוחד שיודע ששם נמצא הספר ולעיין בו בספר.

ואם אינו יודע היכן נמצא הספר או שיצטרך לעיין הרבה בספר כדי לדעת את הדין, כתב המשנה ברורה (שם) יש להסתפק האם מותר להפסיק בדיבור ולשאול את חברו, וכתב ונראה לי שמותר.

ואם יכול לכתוב שאלתו, כתב הגר"ח קניבסקי (אשי ישראל פרק ל"ב הערה כ"א) שוודאי עדיף לכתוב כאשר מלדבר, שאפילו אם נאמר שכתיבה הוי כדיבור, מכל מקום שמכוון מפורש שהכתיבה לא תחשב כדיבור, אין הדבר נחשב כדיבור, כדברי רע"א (מהדו"ק סימן ל').

נושאים נוספים באתר

מאת הרב אליה ראש-כולל יששכר באהליך בני ברק

תוכן עניינים
מועצה דתית יהוד

דרושים משגיחי כשרות

בס"ד
למועצה הדתית הרבנות הראשית יהוד – מונסון
דרושים משגיחי כשרות
עם ניסיון ועם תעודת הכשרה בתוקף של הרבנות הראשית או – מוסד מוסמך מטעם הרבנות הראשית.

בדבר פרטים יש להעביר קורות חיים + תעודה בתוקף.
קו"ח עד לתאריך יא בכסלו תשפד 24.11.23

אהבתם? שתפו!
עסקים מומלצים באינדקס אנ"ש

SPOT Watches

שעונים, מתנות

ליאור הסעות – למשמחים בני תורה

הסעות ואוטובוסים

המקום של רונית

עיסוי רפואי, בריאות ורפואה
תכנים חדשים שעלו לאתר
מה מברכים על פטריות?

להלכה: פטריות ברכתם 'שהכל נהיה בדברו'. בביאור הדברים: פטריות גדלים על העצים אך לא יונקים מהעץ אלא מהאוויר הארץ, ולכן ברכתם 'שהכל נהיה בדברו', היות

מה מברכים על פריכיות אורז?

להלכה: פריכיות אורז ברכתם 'בורא פרי האדמה', ויש שכתבו שברכתם 'בורא מיני מזונות' בביאור הדברים: פריכיות אורז, נעשים על ידי התפחה והדבקתם זה לזה בחום,

הדלקת נרות חנוכה בבית הכנסת

להלכה: מדליקים נרות החנוכה בבית הכנסת בברכה משום פרסום הנס, וצריך ליזהר שיהיו בבית הכנסת עשרה אנשים, ויש שכתבו בערב שבת שהזמן דחוק אפשר לברך

הלכות מזוזה

מצוות עשה לכתוב מזוזה, פרשת 'שמע ישראל' ופרשת 'והיה אם שמע', ולקובע אותם על מזוזת הפתח, ככתוב בתורה (דברים פרק ו' פסוק ט') "וכתבתם על

זמן הדלקת נרות חנוכה בערב שבת?

להלכה: ערב שבת קודש, יש להקדים ולהדליק נרות חנוכה מוקדם מהרגיל, לכתחילה יש להדליק כעשרים דקות קודם שקיעת החמה, וכל שהוא בתוך החצי שעה לשקיעה

Translate »

נֵצַח יִשְׂרָאֵל לֹא יְשַׁקֵּר

כתיבת ספר תורה לעילוי נשמת הנרצחים

בדמעות ובלב שבור אנו מתחילים בכתיבת ספר תורה לעילוי נשמת נרצחי טבח שמחת תורה תשפ"ד

לזכרם של כל אותם נרצחים, שמקומם איתנו בלב כל הזמן. למען נזכור ולא נשכח. למען נעלה את נשמתם הכי גבוה תחת כיסא הכבוד.